Hopp til hovedinnholdet

AP1 Prosjektstyring

SussCat logo-1
Logo: Anne de Boer

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har ansvar for ledelse og koordinering av prosjektet. Prosjektet er et samarbeid mellom 7 forskingsmiljø i fra 6 europeiske land. Institusjonene er NIBIO, Newcastle University (UNEW), Storbritannia, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sverige, Resarch Institute Sweden (RISE), Sverige, Institute of Genetics and Animal Breeding (IGAB), Polen, University of Kiel (CAU) Tyskland og University of Padova (UP), Italia. Prosjektet er organisert i fem arbeidspakker (AP1-5).

SUSCATT org map.png
Kickoffmeeting.jpg
Prosjektmedarbeidere. Oppstartsmøte Warsawa 11.-12. September 2017
suscatt image.png