Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

SMARTCROP

Foto: Erling Fløistad
INAKTIV SIST OPPDATERT: 23.05.2019
Slutt: nov 2019
Start: jan 2015

I prosjektet vil vi teste og demonstrere «beste IPV-praksis» og studere effekter på skadegjørere, naturlige fiender, avling, økonomi og miljørisiko i to ettårige- (korn) og to flerårige modellvekster (eple og jordbær). Arbeidet er delt inn i fire faglige arbeidspakker (AP), se egne omtaler av disse i menyen til venstre.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2015 - 01.11.2019
Prosjektleder Ingeborg Klingen
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk
Samarbeidspartnere Prosjektet involverer en rekke nasjonale og internasjonal aktører blant forskningsinstitutter, landbruksrådgivningen, bønder, bedrifter som produserer og selger IPV-verktøy, myndigheter, grossister og matvarekjeder.
Finansieringskilde Norges Forskningsråd

Norge planlegger å implementere EU-direktivet om bærekraftig bruk av plantevernmidler. Direktivet skal fremme bruken av integrert plantevern (IPV) og alternative metoder og teknikker (IPV-verktøy) for å minimere bruken av kjemiske plantevernmidler.

Vi mangler imidlertid både IPV verktøy som dyrkerne kan ta i praktisk bruk så vel som virkemidler for en vellykket implementering av IPV.

I SMARTCROP ønsker vi derfor å møte disse utfordringene ved å utvikle nye IPV-verktøy. Vi vil teste og demonstrere «beste IPV-praksis» og studere effekter på skadegjørere, naturlige fiender, avling, økonomi og miljørisiko under norske forhold. Utvikle nye simuleringsmodeller for samspillene mellom skadegjørere og nytteorganismer som i nær framtid kan implementeres i varsling av skadegjørere til bønder og rådgivere (effekten av naturlige fiender blir beregnet inn i varslingen). Forbedre eksisterende modeller for varsling av skadegjørere og plantevernmidlers risiko for miljøet under nordlige forhold og ta i bruk forbedringene i web-baserte varslingssystem og beslutningsverktøy i VIPS (varsling innen planteskadegjørere). Foreslå nye virkemidler for økt bruk av IPV i hele verdikjeden. To ettårige vekster (bygg og høsthvete) og to flerårige (eple og jordbær) vil bli studert. Disse vekstene representerer et bredt utvalg av dyrkningsteknikker, økonomisk risiko og muligheter for IPV. Vi vil etablere forsøksfelt for praktisk forskning og demonstrasjon. Detaljerte laboratorieforsøk vil bli gjennomført for å studere interaksjoner mellom viktige organismer i de ulike kulturene.

Arbeidet er delt opp i 5 arbeidspakker:
 1 - Utvikling av nye IPV-verktøy
 2 - Effekter av ulike IPV-regimer
 3 - Nye modeller og beslutningsstøttesystem for IPV
 4 - Nye virkemidler for IPV
 5 - Formidling

Flere av prosjektdeltagerne og referansegruppen i prosjektet representerer interessenter og viktige sluttbrukere, inkludert bønder, landbruksrådgivningen, bedrifter som selger IPV-verktøy, myndigheter, grossister og matvarekjeder. Alle disse vil delta aktivt i forskningsprosessen og dermed gi forskerne nyttige tilbakemeldinger om de IPV-verktøyene og virkemidlene som skal utvikles i prosjektet. En slik aktiv deltagelse vil være viktig både for å utvikle robuste IPV-verktøy og sikre at de blir tatt i bruk, men også god implementering og forståelse av IPV i hele verdikjeden.

PhD studenter i SMARTCROP

 
Stephanie Saussure 

PhD project title:
The effect of plant protection and abiotic factors on interactions between pests and their natural enemies in cereals 

Supervisors:
Richard Meadow (NMBU)
Therese With Berge (NIBIO)
Anne-Grete Roer Hjelkrem (NIBIO)
Ingeborg Klingen (NIBIO) 

Roger Holten

PhD project title:
Pesticide fate and behaviour under Norwegian winter conditions and adaptation of the MACRO model to freezing and thawing

Supervisors:
Ole Martin Eklo (NIBIO/NMBU)
Marianne Stenrød (NIBIO)
Nicholas Jarvis (SLU)
Mats Larsbo (SLU)
Jens Kværner (NIBIO) 

Ming Su

PhD project title:
Risk assessment of innovative Integrated Pest Management (IPM) strategies in crop farming 

Supervisors:
Gudbrand Lien (HiL & NIBIO)
Mogens Lund (NIBIO)
Nina Trandem (NIBIO)
Karen Refsgaard (NIBIO) 

Fernanda Canassa

PhD project title:
Entomopathogenic fungi as growth promoter and antagonist of pests and diseases in strawberry

Supervisors:
Italo Delalibera Junior (ESALQ)
Nicolai Vitt Meyling (University of Copenhagen) 

Fernanda de Cássia Neves Esteca 

PhD working title:
Management of strawberry pests in southern Minas Gerais, with emphasis on the two-spotted spider mite and two new potential strawberry pests (2017-2021)

Supervisors:
Gilberto José de Moraes (ESALQ/USP). 
Italo Delalibera Júnior (ESALQ/USP).
Nina Trandem (NIBIO/NMBU)
Ingeborg Klingen (NIBIO)