Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

POTETFRIT -Bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid

INAKTIV SIST OPPDATERT: 20.12.2021
Slutt: nov 2022
Start: mai 2019

Dette prosjektet vil ha fokus på lagringsforholdene for potet til fritering, og på å redusere økningen i mengde akrylamid som naturlig skjer på lager.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.05.2019 - 01.11.2022
Prosjektleder Pia Heltoft Thomsen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Frukt og grønt
Samarbeidspartnere HOFF SA, Maarud AS, Orkla Confectionary and Snacks Norge AS, SINTEF OCEAN, NIBIO Norsk Institutt for Bioøkonomi, Kuldeteknisk AS, Baltebøl ANS v/ Anstein Leigland Holtet, Ståle Bertelsen, Ole Jakob Bjørnebye, Ola Håkonsen, Minne Gård AS v/ Amund Sandholt, Jens Petter Otterstad AS, Bernt Kr. Snapa, Olav Stenvadet, Brede Svenneby, Christoffer Trøseid, Amund Forset, Ole Johan Balke Hvvem, Huuse Landbruk DA, Per Eivind Ellingsen, Ole Kristian Brumoen, Arne Skarderud, Per Aasen, Morten Tømte, Sigvardt Pran, Per Ivar Rognlien, Per Eilif Sandberg, Tolle Slotnæs Hoel, Thor Johannes Rogneby, Steinar Kristiansen, Jan Steinar Kokkin, Jan Diesen, Anners Lie, Annette Skarstad
Totalt budsjett 11200000
Finansieringskilde FFL - JA - Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Innhold av akrylamid har blitt en viktig faktor for lønnsomhet og bærekraft i produksjonen av friterte potetprodukter. Akrylamid  dannes ved sterk oppvarming av stivelsesholdig mat og er i flere studier knyttet til utvikling av kreft. Chips og pommes frites konsumeres av alle aldersgrupper, og det har derfor vært stort press på potetindustrien for å senke akrylamidnivåene. Det har i de senere år blitt jobbet kontinuerlig med forbedring av prosess og råvare for å redusere innholdet. Konsentrasjonen av akrylamid i stekte produkter av potet varierer mellom potetsorter, men påvirkes også av utviklingsstadiet (modningsgraden) av poteten ved høsting. Norge har en ekstra utfordring i å tilfredsstille europeiske standarder ved at kjølige vekstforhold ofte gir umodne poteter med et naturlig høyere innhold av sukkerstoffer. Det er fremdeles behov for å redusere nivåene og hvis dette ikke lykkes kan det ha store økonomiske konsekvenser for norsk potetproduksjon og friteringsindustri, i form av fordyrende prosessledd og vraking av råvare.

Målet med prosjektet er å oppnå bedre produktkvalitet, lavere akrylamidinnhold og en mer lønnsom og bærekraftig produksjon av norsk chips- og pommes frites. Målet skal nås gjennom ny kunnskap om samspillet mellom råvarekvalitet og lagringsforhold. Betydningen av forhøyede CO2-nivåer i lageret for produktkvalitet og menge akrylamid for ulike råvarer (sort og modning) vil bli studert. Det skal også gjennomføres studier av lagringstekniske forhold, med vekt på lagerutforming, -fylling/tømming og ventilasjon.

Gjennom ny kunnskap på viktige områder, og tett samarbeid mellom produsenter, industri og forskere, forventes prosjektet å bidra til mer tilpassede lagringsstrategier for potet. Bedre kvalitet på ferdigvaren, mindre svinn, og en mindre ressurskrevende produksjonsprosess vil bidra direkte til verdiskaping for både produsenter og potetindustri. En høyere utnyttelsesgrad av råvaren vil være positivt for miljø og ressursbruk i samfunnet generelt. En reduksjon av mengde akrylamid i friterte potetprodukter vil også bidra til økt mattrygghet og bedre folkehelse.

Prosjektet er et samarbeid mellom friteringsindustrien (HOFF SA, Maarud AS og Orkla/KiMs) og deres potetprodusenter, forskningsinstitusjoner (NIBIO og SINTEF) og en kjøleteknikkleverandør (Kuldeteknisk AS). I tillegg samarbeides det med Senter for Klimaregulert planteforskning (SKP) ved NMBU, Inagro i Belgia og Sutton Bridge Crop Storage Research i Storbritannia.

Publikasjoner i prosjektet