Hopp til hovedinnholdet

Oppdatering av modellen WISPE og de norske overflatevannscenariene

Foto: Roger Holten
INAKTIV SIST OPPDATERT: 31.12.2022
Slutt: des 2022
Start: feb 2021

Modellen WISPE (The World Integrated System for Pesticide Exposure) som ble utviklet av Waterborne Environmental Inc i USA i samarbeid med Bioforsk (Bolli et al., 2013) ikke er blitt vedlikeholdt eller oppdatert etter at prosjektet ble ferdigstilt i 2013. 

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 18.02.2021 - 31.12.2022
Prosjektleder Roger Holten
Prosjektansvarlig, NIBIO Marianne Stenrød
Totalt budsjett 840000

Modellen har dessverre derfor ikke vært noe særlig i bruk og Mattilsynet har isteden krevd modellering med alle EUs overflatevannscenarier for å vurdere avrenning av plantevernmidler til overflatevann under norske forhold. Dette har høstet mye kritikk, både fra plantevernmiddelindustrien og næringa, som mener dette er unødvendig strenge krav. Videre er det jo også uttalt at EU scenariene ikke er representative for norske forhold i det hele tatt (Prof. Nicholas Jarvis, Sveriges Lantbruksuniversitet, pers. med.).

Mattilsynet har på sin side ikke hatt så mange andre alternativer all den tid de norske overflatevanscenariene og modellen WISPE ikke har fungert tilfredsstillende. Årsaken til dette har både vært rent tekniske problemer det ikke har vært midler til å rette opp, men også funksjonalitetene i WISPE.

Formålet med dette prosjektet er å legge de etablerte overflatevannscenariene Bjørnebekk og Syverud over i den siste versjonen av WISPE samt inkludere det nye scenariet Heiabekken. Den nye modellen av WISPE er under utvikling og vil også justeres i hht anbefalingene som evt måtte komme i den såkalte FOCUS Surface Water Scenario «Repair Action» som etter planen skal publiseres i slutten av 2020. Dette er et prosjekt som bl.a. ser på hvilke forbedringer og oppdateringer eksponeringsmodelleringen ifht overflatevann bør gjennomgå i EU-sammenheng.

Videre vil den nye versjonen av WISPE gjøre det lettere å legge til egne data, som f.eks. flere norske scenarier og den skal oppdateres med bedre funksjonalitet på bl.a. avdriftsberegninger og vegetasjonssoner. Med en slik oppdatering vil vi få en mer brukervennlig modell som inneholder de siste anbefalingene fra EU samt at vi enda enklere kan klare å bl.a. legge til eller endre de norske scenariene selv. På den måten vil det også bli lettere å både få og utføre brukerstøtte på modellen, en fordel for både Mattilsynet og NIBIO. Videre kan en slik oppdatering gjøre det lettere å eventuelt kreve at industrien gjør eksponeringsvurderingen ifht overflateavrenning under norske forhold med WISPE istedenfor EU-modellen med alle de ikke-relevante EU scenariene.