Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

N4S: Naturbaserte løsninger (NBS) for for stabilisering av skråninger/bekkekanter

Gjødingelva Foto: Huvo
Aktiv SIST OPPDATERT: 30.04.2024
Slutt: des 2024
Start: mars 2022

Prosjektet skal bidra til å styrke forskning på naturbaserte løsninger (NBS) som også styrker karbon nøytrale løsninger, øker biodiversitet og bærkraftig bruk av arealer i bekkedrag. Det skal gjøre det enklere å prioritere bærekraftige løsninger for erosjonssikring.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.03.2022 - 31.12.2024
Prosjektleder Anja Celine Winger
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Hydrologi og vannmiljø
Samarbeidspartnere VIKEN FK, Huvo, VO Leira - Nitelva, VO Øyeren
Totalt budsjett 900000
Finansieringskilde Nordisk Ministerråds

Svikt i elvebredden som følge av ulike typer inngrep eller påvirkninger er et problem i mange små og store elver og bekker. Tradisjonelle skråningsforsterkningstiltak, inkluderer steinarmering, betongvegger, gabioner etc., begrenser utgliding, men påvirker i stor grad lokale miljøforhold, vannkvalitet og biologisk mangfold.

Pilotprosjektet har som mål å gjennomføre en kunnskapsoppsummering og senere uttesting, for å etablere «Best Available Techniques (BAT)» på naturbas erte løsninger for erosjonssikring i løsmasseavsetninger, med fokus å bevare biomangfold og økologi i bekkekanten og i vadssdraget.