Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

MilKey – Et beslutningsstøttesystem for bærekraftig melkeproduksjon med lave klimagassutslipp i europeiske nøkkelområder

Foto: Lise Aanensen
INAKTIV SIST OPPDATERT: 26.02.2021
Slutt: nov 2022
Start: des 2019

Det estimeres at klimagassutslipp fra storfeproduksjonen står for om lag 14,5 prosent av de globale klimagassutslippene. Samtidig utgjør storfe i kombinasjon med melk en stor del av verdiskapingen og sysselsettingen i norsk landbruk. Økt matproduksjon på norsk jord er et mål. Gjennom beite bidrar storfe til å opprettholde et åpent kulturlandskap og biologisk mangfold. Dette prosjektet vil samle inn data fra sentrale europeiske områder for å utforme et beslutningsstøttesystem for bærekraftig melkeproduksjon med reduserte klimagassutslipp.

_MG_5863_cropped.jpg
Foto: Grete Jørgensen
_MG_5865_cropped.jpg
Foto: Grete Jørgensen
Start- og sluttdato 01.12.2019 - 30.11.2022
Prosjektleder Grete H. M. Jørgensen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Samarbeidspartnere MilKey er et FACCE-ERA GAS prosjekt ledet av the Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy i Tyskland. Prosjektet involverer mange partnere I Irland, Frankrike, Hellas, Belgia og Polen. I Norge skal NIBIO samarbeide med TINE, GENO og Norsk Landbruksrådgiving.
Totalt budsjett 3 864 000
Finansieringskilde ERA-GAS EU

MilKey-prosjektet vil utvikle et beslutningsverktøy for bærekraftig melkeproduksjon i Europa, med særlig vekt på klimagassutslipp. De tre elementene i bærekraft (økonomiske, miljømessige og sosiale forhold) fungerer som viktige retningslinjer i prosjektet for å balansere ulike hensyn og utfordringer.

MilKey starter med å analysere drivkreftene for bærekraftig melkeproduksjon i Europa og identifiserer de viktigste utfordringene. Et nettbasert verktøy vil bli utviklet for å overvåke klimagassutslipp og inneklima for melkekyr i europeiske nøkkelområder. Verktøyet skal brukes til å vurdere bærekraft og klimatiltak på gårdsnivå. Verktøyet brukes i flere europeiske land og vil bidra til at både næring og forskning får viktig kunnskap om status, mulighetene og utfordringene rundt reduksjon av klimagassutslipp fra melkeproduksjon. Verktøyet vil hjelpe beslutningstakere (f.eks. bønder, rådgivere, politikere) til å ta kunnskapsbaserte beslutninger og gi forbrukerne informasjon om viktige indikatorer på bærekraftig melkeproduksjon.

Prosjektgruppen vil arbeide for at verktøyet også kan være i aktiv bruk etter prosjektets slutt i 2022.

Det er stor variasjon i klimagassutslipp fra melkekyr. NIBIO vil investere i en maskin som automatisk måler klimagassutslipp fra melkekyr og teste den på flere gårder i Nord-Norge. På denne måten vil prosjektet bidra til å forstå årsakene og faktorene som påvirker klimagassutslippene på gårdsbruket.

MilKey ledes av Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy i Tyskland og involverer partnere i Irland, Frankrike, Norge, Hellas, Belgia og Polen.