Resultater

Uttak av jordprøver ble gjennomført torsdag 3. april 2014 i samarbeid med elever i 3. vgs på Kjelle videregående skole (lærer: Inge Austeng) og Marianne Bechmann.
Foto: Marianne Bechmann / NIBIO

Resultatene fra forsøket dreier seg i 2013 og 2014 om kalibrering av rutene for å undersøke forskjellen i vannføring og konsentrasjon i grøfte- og overflateavrenning fra hver av rutene. Fra høsten 2014 vil det bli gjennomført ulik jordarbeidingspraksis i de ulike rutene. Da blir det viktig å ta hensyn til variasjon mellom rutene ved vurdering av resultatene.

Vannføring

 

Vannføringen fra hver rute (8 m x 50 m) blir målt med 2 liters-vippekar. Vippene blir talt automatisk og omregnet til vannføring i en datalogger.

Kjelle_vippekar.jpg
Vippekar for måling av vannføring og uttak av vannprøver. Foto: Marianne Bechmann / NIBIO

Næringsstoffer [Skal oppdateres]

 

Uttak av vannprøver for analyse av konsentrasjoner av partikler og næringsstoffer skjer når det er avrenning eller ca en gang per måned.

Kjelle_Erosjon.jpg
Konsentrasjonen av partikler i avrenning fra drensgrøfter vinteren 2013-2014. Inkluderer både blandprøver og stikkprøver.
Kjelle_Fosforkonsentrasjon.jpg
Konsentrasjonen av fosfor i avrenning fra drensgrøfter vinteren 2013-2014. Inkluderer både blandprøver og stikkprøver.

Pesticider

 
Prosjektet «Effekter av jordarbeiding og klimaendring på avrenning av glyfosat og soppmidler på arealer med lav erosjonsrisiko» er finansiert av Statens Landbruksforvaltning i tilknytning til Kjelle ruteforsøk.
Prosjektbeskrivelsen ligger som vedlegg til venstre.

Prosjektansvarlige er Ole Martin Eklo og Marianne Stenrød, NIBIO.