Hopp til hovedinnholdet

Kartlegging av areal

20230518_154511_Elling Mjaavatten 2023

Dyrkbar myr er en av arealtypene som skal kartlegges. Dyrkbar myr er myr i utmark som kan dyrkes opp ved hjelp av grøftetiltak som omgraving.

Foto: Elling Mjaavatten

I forbindelse med utvikling av modeller til klassifisering av dyrka og dyrkbar myr, som egnet eller ikke egnet til omgraving, skal det gjennomføres feltarbeid på utvalgte arealer i følgende kommuner: Askvoll (Vestland), Overhalla (Trøndelag), Våler (Innlandet), Andøy (Nordland) og Ås (Viken).

I Ås skal kartleggingsmetodikken testes ut. Dette er nødvendig for at kartlegging av dyrka og dyrkbar myr kan utføres i de andre kommunene. I august/september 2023 vil personell fra NIBIO gå over de utvalgte arealene og vurdere om de teoretisk er egnet for omgraving, ved å benytte et myrspyd. Grunneiere i områdene vil bli varslet før undersøkingene.

Utvalg av arealer

Siden vi ikke har gjort en slik kartlegging før, vet vi ikke hvor mange arealer vi kommer til å rekke over i den avsatte feltperioden. Derfor er det tatt ut mange arealer hvorav et ukjent antall kommer til å bli besøkt. Arealene som er tatt ut er bare slike som vi ikke fra før av har nok data om for å kunne klassifisere dem. Fra disse arealene vil feltarbeiderne velge ut noen mer eller mindre tilfeldig, men slik at de er spredt nokså jevnt i hele kommunen. På denne måten regner vi med at vi dekker variasjonen i myregenskaper i kommunen. Denne metoden bruker vi i alle kommunene som er valgt ut.

Vi har fått henvendelser fra grunneiere som ønsker å få kartlagt noen konkrete arealer i forbindelse med feltarbeidet, men det kan vi dessverre ikke hjelpe med. Vår kartlegging har kun som mål å gi et anslag over potensialet for omgraving på nasjonalt nivå. Feltarbeidet vårt kommer ikke til å være grundig nok for å kunne fastslå sikkert om et gitt areal er egnet for omgraving eller ikke. En slik vurdering trenger grundigere befaring av den som skal gjennomføre omgravingen. En slik befaring vil også inkludere avveininger om ønsket ressursbruk og andre faktorer som ikke tas hensyn til i vår kartleggingsmetode.
 

Myrspyd-Erling-Mjaavatten.jpg
Kartlegging i felt ved hjelp av myrspyd: Hvor dyp er myra? Finnes det mineralmasser under? Støter man på fjell. Foto: Elling Mjaavatten
Dyrket myr med utilstrekkelig drenering
Dyrket myr med utilstrekkelig drenering. Foto: Siri Svendgård-Stokke