Divisjon for skog og utmark

Hjortemerking - Vi følger med hjorten

Hjortekolle med oksygentilførsel. Foto: Øystein Brekkum
Aktiv SIST OPPDATERT: 01.09.2020
Slutt: des 2030
Start: jan 2007

Informasjon om merkeprosjekt på hjort,
både pågående og avslutta prosjekt

Status Pågående
Eksternt prosjektnettsted Facebook - Hjort og hjortemerking
Start- og sluttdato 01.01.2007 - 31.12.2030
Prosjektleder Erling Meisingset
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Utmarksressurser og næringsutvikling

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

kunnskap om hjortens arealbruk på indre Sunnmøre til grunnlag for hjorteforvaltningen i regionen. Rapporten tar også for seg påkjørsler av hjort i studieområdet og det er gjennomført analyser av risiko for påkjørsler. Rapporten oppsummerer resultatene fra prosjektet og diskuterer disse i lys av hjorteforvaltningen.

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer Sørhjort – merke- og utviklingsprosjekt for hjort i Agder og Telemark (2015-2019). Prosjektets mål har vært å utvikle kunnskap om hjortens arealbruk på Sørlandet og i Telemark til grunnlag for hjorteforvaltningen i regionen. Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet.