Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Genressurser i ask

Foto: Mari Mette Tollefsrud
INAKTIV SIST OPPDATERT: 27.02.2023
Slutt: des 2023
Start: mai 2015

I prosjektet etablerer vi og følger feltforsøk med ask for på sikt å kunne utvikle plantematerialer av ask som tolererer askeskuddsjuken.

Start- og sluttdato 01.05.2015 - 31.12.2023
Prosjektleder Mari Mette Tollefsrud
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Skoggenetikk og foryngelse

Populasjoner av ask over hele Europa har de siste to tiårene blitt svært hardt angrepet av askeskuddsjuke, forårsaket av en innført begersopp fra Asia. Skadeutviklingen skjer fort, dødeligheten er høy, men samtidig er det en liten prosentandel av aska som tolererer askeskuddsjuken. Toleransen mot sjukdommen er arvelig og trolig koblet til gener involvert i patogenforsvar. Det er større sannsynlighet at avkom fra friske mortrær holder seg friske enn avkom fra syke mortrær og dette gir håp om at man kan utvikle materialer som tolererer sjukdommen.

Hovedmålet til prosjektet er å utvikle tolerante materialer av ask til miljø- og skogforvaltning og få kunnskap om variasjon i klimatilpasningsegenskaper som fenologi.

I 2018 etablerte vi tre avkomforsøk (to på Østlandet og et på Vestlandet) med materialer fra Norge og Litauen fra til sammen 56 familier. Forsøkene utgjør starten på et foredlingsprogram for ask i Norge og inngår som en del av et Nordisk nettverksprosjekt (SNS).

Resultater så langt: De siste tre årene har vi i forsøkene registrert blant annet tidspunkt for bladutvikling, kroneskade som følge av askeskuddsjuke og høyde. Vi finner signifikante forskjeller i kroneskade mellom familiene, men det er samspill mellom familie og forsøk, det si at miljøet spiller inn når det gjelder kroneskade. Vi finner også signifikante forskjeller i tidspunkt for bladutvikling mellom provenienser. Materialene fra Trøndelag og Vestlandet er seinere ute med bladutviklingen enn materialene fra Østlandet, Sørlandet og Litauen.

Planen videre er å følge forsøkene over tid for å få mer kunnskap om hvordan arvbarhet av kroneskade som følge av askeskuddsjuke utvikler seg i forsøkene. Vi planlegger også å etablere ytterligere to forsøk, et på Sørlandet med materialer fra Danmark, Sverige og Norge og et i Trøndelag med lokale materialer. Det er svært viktig å følge forsøkene over lengre tid for å undersøke om toleransen mot sjukdommen er varig, samt etablere nye forsøk få et breiere utvalgt av plantemateriale for å kunne gjøre utvalg for videre foredling.

Finansieringskilder: Vi søker årlig tilskudd over Genressursmidlene fra Landbruksdirektoratet. Prosjektet er ellers finansiert av SNS, NIBIO, Skogfrøverket, Skogbrukets rentemidler fra Trøndelag, Utviklingsfondet for skogbruket.

Miljødirektoratet tilskudd til trua arter (Møre og Romsdal) har finansiert frøinnsamling fra Veøy utenfor Molde.

Forsøkene inngår også som forsøksmateriale i EU prosjektet OptForest. For å etablere forsøkene i Trøndelag vil Skogfrøverket og bidra med tilskudd.