Hopp til hovedinnholdet

CarboSeq

Jorde_ktg

Varighet: Januar 2021-Januar 2025

Prosjektleder: Thünen-Institut i Tyskland
 

I det interne EJP Soil-prosjektet CarboSeq er målet å vurdere karbonbinding i jord og potensiale for å bidra til reduksjon av klimagasser ved hjelp av metoder for karbonlandbruk i ulike systemer – ut fra klima, jordtype, jorddybde, ulike dyrkingssystemer, bieffekter i form av økte drivhusgassutslipp på andre områder ved bruk av metodene, og om jorda er vannmettet. I prosjektet skal det lages et kart som bønder, veiledere og politikere kan bruke for å se potensialet for karbonbinding med ulike metoder for karbonlandbruk i sitt område.

NIBIOs rolle i dette prosjektet er å utvikle en database for andelen biomasse hos jordbruksvekster som stammer fra plantedeler over og under bakken - rot:skudd-databasen (R:S). Databasens viktigste funksjon er å bidra med parametre for modellering. NIBIO er ansvarlig for arbeidet med databasen, og koordinerer og samarbeider med partnere om innsamling av data og metadata til databasen.

Ved hjelp av R:S-databasen og nasjonale data vil NIBIO modellere potensial for karbonbinding i røtter i norske jordbruksvekster.

NIBIO arbeider også med å vurdere kvaliteten på råstoff som brukes til biokull, og å finne ut hvordan biokull laget på ulikt vis med ulike råstoff bidrar til karbonbinding i jord. Resultatene vil kunne brukes til å modellere karbonbinding i jord ved bruk av ulike typer biokull.