Arbeidspakke 10: Etikk

I EJP Soil har det blitt dannet et etisk råd som arbeider med å vurdere den etiske standarden innen prosjektet og tilknyttede prosjekter.

Dette rådet samles en gang i året og rådspørres ved behov. De arbeider med å finne og overvåke etiske problemstillinger i EJP Soils generelle program for aktiviteter og støttede prosjekter. Rådet er eksternt og dermed uavhengig.

Rådet arbeider med prosedyrer og kriterier for å velge forskere, personvern for deltagere i prosjektet og rapporter om den etiske standarden innen prosjektet og tilknyttede prosjekter. Deres resultater er tilgjengelige for programeierne (med Forskningsrådet som norsk representant) og kommisjons-tjenestene (Forvaltningsbyrået for forskning).