Arbeidspakke 1: Koordinasjon

I Norge er NIBIO prosjektansvarlig for den overordnede driften av EJP Soil, og er dermed representert i lederrådet (Board of Programme Managers), prosjektets høyeste beslutningsorgan. Lederrådet holder årlige møter, og er ansvarlig for prosjektets strategiske og politiske orientering.

Arbeidspakken innebærer kommunikasjon med EU-kommisjonen og Forvaltningsbyrået for forskning.

Tre hovedmål

Prosjektet skal forbli relevant i møte med uventede vitenskapelige, tekniske, miljømessige eller samfunnsmessige situasjoner, og sette i stand et stort nettverk for jordbruksjord som skal kunne leve videre etter at prosjektet er over.

Prosjektet skal følge de årlige arbeidsplanene. Ledelsen av prosjektet vil være gjennomsiktig slik at det blir mulig å treffe beslutninger på rettferdig vis.

Infrastruktur skal tilpasses slik at den støtter prosjektet. Dette gjelder spesielt finansiering, logistikk, informasjons- og koordineringsproblemer, kvalitet og samsvar med EU-kommisjonens regler og prosedyrer, og med prosjektets indre regler og styresett som man har blitt enige om.

INRA i Frankrike leder arbeidet med arbeidspakken. Stichting Wageningen Research i Nederland er assisterende leder.