Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

DEAL - Å styre under turbulente forhold: EUs grønne giv og implikasjoner for Norge 

Foto: Juha ROININEN / EUP-IMAGES / Prime Ministers Office
Aktiv SIST OPPDATERT: 04.03.2024
Slutt: aug 2026
Start: aug 2023

I DEAL vil vi finne ut om den omfattende strategien, EUs grønne giv, skaper uro i de politiske prosessene som skjer i EU og eventuelt hvordan. Vi vil også se om uro utenfor EU påvirker beslutninger rundt EUs grønne giv, samt undersøke hvordan dette påvirker både medlemsland og ikke-medlemsland.

Eksternt prosjektnettsted Besøk prosjektsiden hos CICERO
Start- og sluttdato 01.08.2023 - 31.08.2026
Prosjektleder Merethe Dotterud Leiren, forskningsleder ved CICERO senter for internasjonal klimaforskning.
Prosjektansvarlig, NIBIO Knut Øistad
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Skog og klima

Vi vil rette spesiell oppmerksomhet på implementeringen av EUs grønne giv i Danmark, som et medlemsland, og Norge, som et EØS-land, og studere den offentlige styringen i landene, og dets innvirkning på den demokratiske legitimiteten. Vi vil utforske hvordan landene kan håndtere den uroen som oppstår.

DEAL-prosjektet vil bidra med innsikt og lærdom både for EU-medlemsland og ikke-medlemsland. Hvordan kan de håndtere effekter av EUs grønne giv og den uroen den skaper? En slik sammenlignende studie har aldri vært gjennomført. Med unntak av noen få rapporter er det heller ingen forskning som går gjennom implikasjonene av EUs grønne giv for Norge eller Danmark. DEAL bidrar også til ny litteratur på et område som kun nylig har blitt belyst.

Prosjektet er ledet av CICERO, og øvrige partnere er:

  • Fridtjof Nansen Stiftelsen på Polhøgda
  • ARENA - Senter for Europaforskning
  • NIBIO