Hopp til hovedinnholdet

Biokull til sau, vil de spise det?

Bjørkedalen, Oppland. Foto: Yngve Rekdal
INAKTIV SIST OPPDATERT: 05.07.2021
Slutt: jan 2019
Start: feb 2018

Forprosjektet skal legge et grunnlag for videre forskning på tilsetning av biokull til dyrefôr.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.02.2018 - 31.01.2019
Prosjektleder Alice Budai
Totalt budsjett 460000
Finansieringskilde Landbruksdirektoratet

Biokull er kjent for sin evne til å forbedre jordas agronomiske egenskaper og øke innholdet av karbon som er motstandsdyktig mot nedbryting over lang tid (> 100 år) (Rasse et al., 2017). Som et tilsetningsstoff til dyrefôr har biokull potensiale til å forbedre dyrehelse og redusere enterisk metan fra drøvtyggere. Selv om de gunstige effektene ved bruk av biokull i husdyrhold er mindre dokumenterte, er det et voksende miljø blant bønder i Tyskland og Østerrike for å ta i bruk biokull i fôr og til behandling av blautgjødsel (Kammann et al., 2017).

Dette forprosjektet vil kunne legge et grunnlag for videre forskning på tilsetning av biokull til dyrefôr, for å oppnå flere mål innenfor landbruk samtidig:

  1. Reduksjon av enterisk metan fra drøvtyggere
  2. Forbedret dyrehelse f.eks. redusert diaré og redusert behov for antibiotika
  3. Økt karbon i jord fra møkk som inneholder biokull

Så langt har det vært lite forskning på dette temaet både i Norge og internasjonalt. Vårt første spørsmål er: Vil sau spise biokull i det hele tatt? Målet med forprosjektet er å finne et svar, før videre forskning om metangassutslipp og karbon i jord undersøkes nærmere.

Lenke til sluttnotat for prosjektet