Treteknologisk analyselab

Treteknologi kan tilby laboratorietjenester innenfor: Trevirkets holdbarhet, trevirkets kjemiske, fysiske og mekaniske egenskaper.

KONTAKTPERSON