Hopp til hovedinnholdet

Korncystenematoder er et økende problem

26-33-erfl-20190703-141140

Foto: Erling Fløistad

Thorild Haga Brødholt og ektemannen Bjørn dyrker havre til såkorn på 600 daa i Kråkstad, i Ski kommune. Analyser har imidlertid påvist havrecystenematoder i åkeren.

Nematoder har skadet røttene på samtlige kornplanter innenfor et område på 4-500 kvadratmeter, slik at de mangler næring og er kortvokste. Ugraset trives godt mellom dem.

Havresorten Gunnhild ble valgt fordi den skal være resistent mot havrecystenematoder.

– Det stemmer, sier forsker i NIBIO, Marit Skuterud Vennatrø. Men den blir likevel skadet når det er mye nematoder i jorda. Her er det tydeligvis rikelig av disse skadedyrene.

I 2019 var forholdene for nematoder ideelle med en kjølig og våt forsommer.

Rådgiver Unni Røed ved Norsk Landbruksrådgiving sier flere dyrkere i distriktet så tydelige symptomer på nematodeskader i år. Hun sier vi trenger mer og oppdatert kunnskap om kornsortenes resistens mot nematoder.

Marte Persdatter Tangvik arbeider med en doktorgrad på frittlevende nematoder i jord. Ved å kombinere opptelling og artsbestemmelse av nematoder i jordprøver kombinert med dronefoto av åkeren skal hun studere utbredelsen av skader i forhold til antall nematoder i jorda.

Dyrkere som ser mistenkelige flekker i åkeren oppfordres om å ta jordprøver for nematodeanalyse og sende til Planteklinikken ved NIBIO.

NIBIO har nylig utarbeidet en veileder for prøvetaking tilgjengelig for nedlasting fra NIBIO sine nettsider.

– Det finnes resistente kornsorter, forsikrer Marit, men for å velge rett sort, er det viktig å vite hvilke arter og raser av nematoder som er tilstede i åkeren.

Har nematodeproblemet etablert seg er det viktig å unngå nematodenes vertplanter. I noen tilfeller er det kun vekstskifte med ikke-vertplanter som hjelper.

Korndyrkerne i Ski er glade for at forskerne tar problemene på alvor, og håper på gode råd for å holde nematodeproblemet i sjakk.

 

Formål

Orientere kornbøndene om problematikken rundt økningen i korncystenematoder