Hopp til hovedinnholdet

Korncystenematoder er et økende problem

erfl-20190703-132045

Marit Skuterud Vennatrø, Torhild Haga Brødholt og Marte Persdatter Tangvik studerer ødelagte røtter i Torhilds havreåker på Kråkstad i Ski kommune. Foto: Erling Fløistad.

I frodige kornåkre dukker det år om annet opp tydelige flekker med dårlig vekst. Det kan se ut som vann- og næringsmangel, men ekstra gjødsling gir ingen virkning. Røttene er nemlig ødelagt av nematoder.

Sammen med ektemannen Bjørn dyrker Thorild Haga Brødholt havre til såkorn på 600 daa i Kråkstad, i Ski kommune. De har satset på havre til frø og leier jord av gode naboer. I år står åkeren riktig frodig, bortsett fra på noen, nærmest irriterende flekker der kornet er smått og ugraset tar over. De svake havreplantene viser tydelige tegn på næringsmangel og har svært dårlig rotutvikling.

erfl-20190703-135129
Når man står i åkeren er det lett å se at noe er galt når det blir mere ugras enn korn, men hvor stort problemet er, er det vanskelig å få oversikt over. Foto: Erling Fløistad.

Nematoder gir næringsmangel

Analyser har påvist havrecystenematoder i åkeren i Kråkstad. Nematoder har skadet røttene på samtlige kornplanter innenfor et område på 4-500 kvadratmeter, slik at de mangler næring og er kortvokste. Ugraset trives godt mellom dem. Så kraftige skader som i år har kornbonden ikke sett tidligere.

Havresorten Gunnhild ble valgt fordi den skal være resistent mot havrecystenematoder. – Det stemmer, sier forsker i NIBIO, Marit Skuterud Vennatrø. Denne sorten er ikke en god vertplante for havrecystenematoder. Sorten skal ikke oppformere nematoder, men den blir likevel skadet når det er mye nematoder i jorda. Her er det tydeligvis rikelig av disse skadedyrene.

I den tørre varme sommeren i fjor kan nematodeskader ha passert under radaren, ettersom hele åkre var glisne. I år har forholdene for nematoder vært ideelle med en kjølig og våt forsommer. – Nå trives både nematoder og korn, forklarer Vennatrø. Derfor blir kontrastene i åkeren dramatiske.

erfl-20190703-142548
Fra en drone er det lett å se at noe er galt, og finne utstrekningen i åkeren. Foto: Erling Fløistad.

Overvåking med drone

Det er vanskelig å si hvor mange nematoder som skal til for å gi en så alvorlig skade som den vi ser i åkeren til Brødholt.  Det er her forskningsfronten på nematodesiden ligger i øyeblikket. Marte Persdatter Tangvik er stipendiat og arbeider med en doktorgrad på frittlevende nematoder i jord. Ved å kombinere opptelling og artsbestemmelse av nematoder i jordprøver kombinert med dronefoto av åkeren skal hun studere utbredelsen av skader i forhold til antall nematoder i jorda.

 

Trenger mere informasjon

Rådgiver Unni Røed ved Norsk Landbruksrådgiving (NLR Øst), forteller at flere dyrkere i distriktet ser tydelige symptomer på nematodeskader i år. – Dette er et problem vi må lære å leve med, sier hun. Vi trenger imidlertid mer og oppdatert kunnskap om de ulike kornsortenes resistens mot nematoder.

 

Send inn nematodeprøver

Marit Skuterud Vennatrø oppfordrer dyrkere som nå ser mistenkelige flekker i åkeren om å ta jordprøver for nematodeanalyse og sende dem til Planteklinikken ved NIBIO.

Som et hjelpemiddel for den som ønsker å sende inn prøver har staben på nematodelaben i NIBIO nylig utarbeidet en veileder for prøvetaking. Den blir tilgjengelig for nedlasting fra NIBIO sine nettsider i august.

– Det finnes resistente kornsorter, forsikrer Marit, men for å velge rett sort, er det viktig å vite hvilke arter og raser av nematoder som er tilstede i åkeren.

Dersom det allerede har etablert seg et nematodeproblem er det viktig å unngå nematodenes vertplanter. I noen tilfeller er det faktisk bare vekstskifte med ikke-vertplanter som hjelper.

Korndyrkerne selv, Torhild og Bjørn, er glade for at forskerne tar disse problemene på alvor. Nå håper de på gode råd for å holde nematodeproblemet i sjakk.

2-12-15.jpg
Planteklinikken: Prøvetaking og sending
erfl-20190703-140607.jpg
Forsker Marit Skuterud Vennatrø kan se at planten er skadet og at nematoder er en sannsynlig årsak. Men for å finne ut mer må det tas jordprøver for nematodeanalyse. Foto: Erling Fløistad.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.