Hopp til hovedinnholdet

Salgallmyggens hemmelige liv

20-33-ef-20170505-081912

Foto: Erling Fløistad

Du har kanskje sett det i en kornåker nær deg, kornaks som står rett ut fra strået. Tar du en nærmere titt, vil du finne noen larver inni bladslira der strået bøyer seg. Dette er larvene til den nylig oppdagede salgallmyggen.

Salgallmyggen ble først funnet i norske kornåkre sommeren 2015. Tre nye angrep ble registrert i Østfold i 2016. Det ble funnet fortykkede stengler, strå som bøyde seg og dårlig avling. Sal­gallmygg er et lite insekt som kan gjøre stor skade. Larvene holder seg skjult inni bladslirene og lever av å suge plantesaft. Dette fører til misdannelser på planta.

Allerede på slutten av 1860-tallet ble de første angrep påvist i Tyskland. På 1960-tallet var det stor blest om denne skadegjøre­ren ellers i Skandinavia. Dette var samtidig med overgang fra sjølbinder til skurtresker. Økt, ensidig dyrking av hvete og bygg, bidro også. Fra 2010 har det i flere europeiske land vært en ny økning i antall angrep.

Endret jordarbeiding, endringer i klima med høyere tempera­turer og mer nedbør kan være medvirkende årsaker til store skader i enkelte kornåkre. Dårlig ugraskontroll kan være en annen årsak. Forekomst av kveke vil være med på å opprett­holde mengden av salgallmygg også i de årene det ikke dyrkes korn. 

For å unngå at salgallmygg får økonomisk betyd­ning for kornavlingen, er vekstskifte og god ugraskontroll viktig. Tidlig høstpløying reduserer faren for nytt angrep. I områder med skadelige mengder, bør det ikke dyrkes korn over en periode på to år.

Eventuell sprøyting med plantevernmiddel må skje rett etter egglegging og før larvene kryper inn i bladslirene. Sommeren 2017 utførte NIBIO, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, overvåking av salgallmygg ved hjelp av feromonfeller flere steder i Sør-Norge. Overvåkingen påviste funn av salgallmygg i Vestfold i tillegg til i Østfold.

 

Formål

Overvåke og informere om salgallmygg

Samarbeid: Norsk Landbruksrådgivning

Finansiering: Kunnskap om skadeterskler, prognoser og varsling. Skadedyr i korn olje- og proteinvekster (8390.03)