Tjøtta

Kontaktperson
Tjøtta_Ragnar%20Våga%20Pedersen.jpg
Foto: Ragnar Våga Pedersen
NIBIO Tjøtta

Kontaktperson:
Siv Helen Sigerstad
sivhelen.sigerstad@nibio.no
 
 
Adresse: Postboks 34, NO-8861 TJØTTA

Tjøtta ligger på Helgeland i Nordland fylke.

Området preges av kystklima. Vekstsesongen er normalt fra mai til september, og alt åkerarbeid er normalt ferdig til midten av mai.

Fagavdelinger på Tjøtta

Fôr og husdyr Kulturlandskap og biomangfold Utmarksressurser og næringsutvikling