Tingvoll

Kontaktperson
tingvollgard.jpg
Tingvoll gård. Foto: Atle Wibe, NORSØK
NIBIO Tingvoll

Tingvoll forskningsstasjon ligger i Tingvoll kommune på Nordmøre.
 
Adresse: Gunnars vei 6, NO-6630 TINGVOLL

Geografisk plassering: Breddegrad: 62.91341N Lengdegrad: 8.18623E

Temperatur i vekstsesongen april – september (1995-2013): 11,0 °C

Årsnedbør (1991-2007): 1 268 mm.

Middel årstemperatur (1995-2013): 6,4 °C

Nedbør i vekstsesongen april –september (1995-2013): 575 mm.

Vekstdøgn (5 °C) (Hanem 1973-1990): 182

Vekstdøgn (5 °C) (Tingvoll gard 2005-2013): 186

Fagavdelinger på Tingvoll

Fôr og husdyr Jordkvalitet og klima Bioressurser og kretsløpsteknolog Korn og frøvekster Landbruksteknologi og systemanalyse Utmarksressurser og næringsutvikling