Tingvoll

NIBIO Tingvoll har sitt utspring fra NORSØK som ble etablert på Tingvoll i Møre og Romsdal i 1986. NORSØK hadde status som nasjonalt kompetansesenter (1989) i økologisk landbruk og ett av åtte frittstående institutt under Landbruksdepartementet fra 1997. I 2006 ble NORSØK sin aktivitet slått sammen med Planteforsk og Jordforsk, til Bioforsk. Ved etableringen av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 1. juli 2015, ble det bestemt at NORSØK skulle overta personell og på nytt bli nasjonalt kompetansesenter for økologisk landbruk. Resterende personell utgjør nå stasjon NIBIO Tingvoll. 

 

Fag og fokus

Husdyr og fôrkvalitet, beiting og utmark, genetikk, fôrdyrking, sensorteknologi og velferd hos husdyr, vilt og viltforvaltning, agronomi og næringsforsyning, produktkvalitet, biogass, slam og kompostering.

 

Utstyr og lokaler som er tilgjengelig for utleie

Møterom, laboratorium med mikroskop og diverse laboratorieutstyr for preparering av prøvemateriale, forbehandlingsrom med tørke- og klimaskap, samt forsøksutstyr som grimer og GPS halsbånd.

 

 

Atj-6993
 
Tingvoll_Atj 2016-6987.jpg
Kuer på beite på Tingvoll. Foto: Anette Tjomsland.
tingvollgard.jpg
Tingvoll gård. Foto: Atle Wibe, NORSØK
NIBIO Tingvoll

Tingvoll forskningsstasjon ligger i Tingvoll kommune på Nordmøre.
 
Adresse: Gunnars vei 6, NO-6630 TINGVOLL

Geografisk plassering: Breddegrad: 62.91341N Lengdegrad: 8.18623E

Temperatur i vekstsesongen april – september (1995-2013): 11,0 °C

Årsnedbør (1991-2007): 1 268 mm.

Middel årstemperatur (1995-2013): 6,4 °C

Nedbør i vekstsesongen april –september (1995-2013): 575 mm.

Vekstdøgn (5 °C) (Hanem 1973-1990): 182

Vekstdøgn (5 °C) (Tingvoll gard 2005-2013): 186

Fagavdelinger på Tingvoll

Fôr og husdyr Jordkvalitet og klima Bioressurser og kretsløpsteknolog Korn og frøvekster Landbruksteknologi og systemanalyse Utmarksressurser og næringsutvikling