Tingvoll

NIBIO Tingvoll har sitt utspring fra NORSØK som ble etablert på Tingvoll i Møre og Romsdal i 1986. NORSØK hadde status som nasjonalt kompetansesenter (1989) i økologisk landbruk og ett av åtte frittstående institutt under Landbruksdepartementet fra 1997. I 2006 ble NORSØK sin aktivitet slått sammen med Planteforsk og Jordforsk, til Bioforsk. Ved etableringen av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 1. juli 2015, ble det bestemt at NORSØK skulle overta personell og på nytt bli nasjonalt kompetansesenter for økologisk landbruk. Resterende personell utgjør nå stasjon NIBIO Tingvoll. 

 

Fag og fokus

Husdyr og fôrkvalitet, beiting og utmark, genetikk, fôrdyrking, sensorteknologi og velferd hos husdyr, vilt og viltforvaltning, agronomi og næringsforsyning, produktkvalitet, biogass, slam og kompostering.

 

Utstyr og lokaler som er tilgjengelig for utleie

Møterom, laboratorium med mikroskop og diverse laboratorieutstyr for preparering av prøvemateriale, forbehandlingsrom med tørke- og klimaskap, samt forsøksutstyr som grimer og GPS halsbånd.

Ku ved drikkekar
Foto: Anette Tjomsland Spilling

 

Tingvoll_Atj 2016-6987.jpg
Kuer på beite på Tingvoll. Foto: Anette Tjomsland Spilling

 

tingvollgard.jpg
Foto av Tingvoll gård: Atle Wibe, NORSØK

 

NIBIO Tingvoll

Tingvoll forskningsstasjon ligger i Tingvoll kommune på Nordmøre.
 
Adresse: Gunnars veg 6, NO-6630 TINGVOLL

Geografisk plassering: Breddegrad: 62.91341N Lengdegrad: 8.18623E

Temperatur i vekstsesongen april – september (1995-2013): 11,0 °C

Årsnedbør (1991-2007): 1 268 mm.

Middel årstemperatur (1995-2013): 6,4 °C

Nedbør i vekstsesongen april –september (1995-2013): 575 mm.

Vekstdøgn (5 °C) (Hanem 1973-1990): 182

Vekstdøgn (5 °C) (Tingvoll gard 2005-2013): 186

Fagavdelinger på Tingvoll

Fôr og husdyr Korn og frøvekster Klima og matproduksjon Vit og utmarksressurser