Hopp til hovedinnholdet

Vil finne gener som gir resistens mot tørråte

IMG_20210703_100332

Potettørråte er en fryktet skadegjører, men noen potetsorter og ville slektninger av poteten har gener som gjør dem mer motstandsdyktige mot tørråte. Foto: May Bente Brurberg

Tørråte er den viktigste sykdommen i potet. Store mengder plantevernmidler kan spares dersom man kan utnytte potetens naturlige gener som gir motstandsdyktighet mot sykdommen. NIBO-forskere har nå gjort viktige fremskritt på dette området.

Potettørråte er en fryktet skadegjører, men noen potetsorter og ville slektninger av poteten har gener som gjør dem mer motstandsdyktige mot tørråte.

– Ved hjelp av en ny metode har vi sett på tolv forskjellige gener som har vært og er viktige for resistens mot tørråte, forteller NIBIO-forsker May Bente Brurberg.

Monica Skogen som holder på å preparere prøver til sekvenseringsmaskinen. Foto: May Bente Brurberg
Monica Skogen preparerer prøver til sekvenseringsmaskinen. Foto: May Bente Brurberg


Sekvenserer resistensgener

I prosjektet «DivGene» har norske og polske forskere samarbeidet om å finkartlegge de viktigste kjente genene som gir motstand mot tørråte i potet. Dette er gjort ved å undersøke sammensetningen av sortenes arvestoff, DNA, i akkurat disse genene.

– Takket være den rivende utviklingen i DNA-sekvensering har vi kunnet sekvensere alle de viktigste resistensgenene i et stort antall sorter. Slik har vi kommet frem til hvilke gener som er i de forskjellige sortene, forteller Brurberg.

– Det er særlig interessant å se på forskjeller i de sortene som er kjent for å ha god motstandskraft mot tørråte og de tørråtesvake sortene. På samme måte har vi sekvensert noen av genene fra skadegjøreren, dvs. de genene som gir sykdom på potet.

Det store arbeidet med å kopiere opp de forskjellige genene og å tolke de enorme datamengdene fra sekvenseringsarbeidet, har foregått både hos NIBIO og IHAR-PIB i Polen, mens selve sekvenseringen har vært utført av Norwegian Sequencing Centre i Oslo.

– Maskinene som i dag finner sammensetningen av DNA produserer omtrent èn million ganger mer data per døgn enn for 20 år siden. I tillegg finnes det metoder som kan sekvensere mye lengre DNA-tråder enn tidligere.

Innsamlede prøver til DNA-isolering. Foto: May Bente Brurberg
Innsamlede prøver til DNA-isolering. Foto: May Bente Brurberg

 

Noen gener er viktigere enn andre

Forskerne har tatt for seg mer enn 300 potetsorter fra forskjellige land, inkludert Norge og Polen. I dette materialet har de så sett på tilstedeværelse og variasjon av gener som gir resistens mot tørråte og potetvirus Y.

– For tørråten har vi sekvensert et utvalg på 60 såkalte effektorgener, som regnes som viktige for infeksjon, fra en samling av nesten 400 tørråteisolater fra Norge og Polen. Vi kan raskt og effektivt kopiere opp og sekvensere alle de 60 genene fra hver av isolatene, med andre ord 24.000 gensekvenser. Mange av effektorgenene er avgjørende for om potetplanten klarer å stoppe infeksjon, altså om den kjenner igjen tørråten som en inntrenger eller ikke. Det er vist at små variasjoner i disse genene kan utgjøre forskjell på vellykket infeksjon eller ikke, og det er derfor viktig å ha en oversikt over hva slags kapasitet som finnes i tørråtepopulasjonen, forklarer Brurberg.

En dyp innsikt i både potetens og skadegjørerens DNA er viktig i foredlingsarbeid for å komme frem til sorter som er mer motstandsdyktige mot plantesykdommer som tørråte og potetvirus.

– Sekvensinformasjonen vi har avdekket kan benyttes av blant annet Graminor eller andre foredlere for å krysse frem nye resistente sorter. Med sekvensinformasjonen kan de for eksempel lage hurtigtester som bidrar til å effektivisere foredlingsprosessen og dermed raskere komme frem til nye tørråteresistente sorter, avslutter Brurberg.

 

Den internasjonale potetdagen

I dag, 30. mai 2024, markerer vi den første internasjonale potetdagen. Fokus er satt på potetens bidrag til produsenters og forbrukeres liv med temaet: «Harvesting diversity, feeding hope».

Les mer:
ttps://www.un.org/en/observances/potato-day

Den internasjonale potetdagen skal markeres hvert år den 30. mai. Foto: Kjersti Kildahl
Den internasjonale potetdagen skal markeres hvert år den 30. mai. Foto: Kjersti Kildahl

 

Fakta om tørråte

Potettørråte er den viktigste sjukdommen i potet i Norge og skyldes en sopplignende organisme som angriper både blad, stengler og knoller. Skadegjøreren overvintrer i settepoteter eller i jorda og gjør mest skade i varmt og fuktig vær. Tørråten er nærmere i slekt med brunalger enn med sopp, men de kjemiske midlene som brukes til bekjempelse kommer inn under soppmidler, og omtrent halvparten av soppmiddelforbruket i landbruket benyttes til å bekjempe tørråte. Det har vært varslingstjeneste for denne skadegjøreren siden slutten av 1950-tallet.

Prosjektgruppa samlet til møte på Ås. Foto: Dag-Ragnar Blystad
Prosjektgruppa i DvGene samlet til møte på Ås. Fra venstre til høyre: Jadwiga Śliwka, May Bente Brurberg, Erik Lysøe, Paulina Paluchowska, Håvard Eikemo, Monica Skogen, Simeon Rossmann, Zhimin Yin, Mirella Ludwiczewska, Sylwester Sobkowiak. Foto: Dag-Ragnar Blystad

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.