Hopp til hovedinnholdet

UV-lys og nyttedyr virker sammen

erfl-20180906-211013

Kristian Guren og den nye lysbærende kameraten hans, Thorvald. Thorvald har ikke noe imot å jobbe om natta, da blir også effekten av UV-behandling best. Foto: Erling Fløistad.

Kan UV-lys mot sopp kombineres med biologisk skadedyrbekjempelse? Ny teknologi gir nye muligheter og nye spørsmål.

Kristian Guren dyrker agurk i veksthus. På Melleby gård i Rygge driver han og familien gartneriet videre i tredje generasjon. Guren gartneri har ca. 9 daa med veksthus, hvorav 5 daa brukes til agurkproduksjon, året rundt. Kristian er levende opptatt av miljø og bærekraft. Han er villig til å investere i nye, miljøvennlige løsninger.

 

Agurkmjøldogg

Agurkmjøldogg er en sjukdom forårsaket av et par ulike sopper som også trives i veksthus. Om denne sjukdommen først etablerer seg, smitter den raskt fra plante til plante. Den vil på kort tid redusere avlinga om Kristian ikke setter inn tiltak. Det er mulig å holde sjukdommen i sjakk med å sprøyte med såpe og olje, men behandlingen må gjentas ofte.

erfl-20180906-201433
Lett angrep av agurkmjøldogg. Fra dette stadiet sprer sjukdommen seg raskt om ikke noe gjøres. Foto: Erling Fløistad.

UV-lys mot sopp

Siden 2013 har Guren gartneri deltatt i forskning og utprøving av ultrafiolett lys til bekjempelse av mjøldogg. Det ble tidlig klart at belysning av plantene med UV-lys om natten virker bra mot mjøldoggsoppene. De blir ikke helt borte, men angrepet holdes nede, langt under økonomisk skadenivå.

I starten var det flere utfordringer med å få lysbehandlingen til å bli et økonomisk lønnsomt alternativ til sprøyting. For å kunne behandle store arealer effektivt har det vært viktig å øke kjørehastigheten på lysriggen. Dette har latt seg løse med kraftigere UV-lyskilder. Det er viktig at mennesker ikke blir eksponert for så kraftig UV-lys, derfor er verneutstyr er en selvfølge.

Den neste utfordringen var å få UV-behandlinga til å gå automatisk. Behandlingen skjer med at ei ramme med fem UV-lysrør kjøres mellom radene i veksthuset. Roboten Thorvald som er utvikla på NMBU har fått denne jobben. NMBU er med i prosjektet, og bruker Guren gartneri til utprøving av løsninger for at Thorvald skal finne fram i veksthuset på egen hånd. 

erfl-20180906-201331
Rovmidd settes ut som fast rutine på agurkplantene, for å hindre oppformering av trips. Foto: Erling Fløistad.

Hva med nyttedyrene?

Forsøkene som pågår nå skal avklare hvordan det ultrafiolette lyset påvirker insekter og midd som lever på agurkplantene. Hvordan på virkes skadedyrene? Hvordan klarer nyttedyrene som brukes til biologisk bekjemping seg? Kristian kjøper og setter ut rovmidd og andre nyttedyr for å bekjempe trips og andre skadedyr i veksthuset. Han vil helst ikke at nyttedyrene skal ta skade av UV-behandlingene. Men om de blir skadet, trenger han å vite hvor mye oftere han da må sette inn nye dyr.

Forsker Nina Svae Johansen i NIBIO leder forsøkene med registrering av nyttedyr.

– Så langt ser det bra ut, sier Johansen. – Hittil har vi ikke registrert nedgang i antall nyttedyr på de UV-behandla plantene. De siste forsøkene er i ferd med å avsluttes, og vi håper at disse også viser at det går bra med den biologiske bekjempelsen. Dette er godt nytt for dyrkeren, og nye resultater for oss. Vi har ikke gjort slike forsøk med UV-lys i gartnerier før.

Guren er helt klar på at når løsninger som Thorvald blir til salgs vil han kjøpe sin egen. Den skal kjøre UV-lys om natta. Om dagen kan den forhåpentlig brukes til andre oppgaver. 

12.jpg
Pågående prosjekter

UVBio: Effekt av UV-B brukt mot soppsjukdommer på biologisk bekjempelse av skadedyr i veksthus og plasttunneler

Prosjekteier/-leder: Guren Gartneri AS v/Kristian Guren.

Hovedmål: Effektiv biologisk bekjempelse av skadedyr i grønnsaker, krydderurter og bær i veksthus og høye plasttunneler når UVB brukes for å bekjempe soppsjukdommer

Partnere: Guren Gartneri AS, Kjær Gård, Kryddergarden på Jæren AS, Norske Jordbær DA, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Norsk Landbruksrådgiving Viken (NLR), Grønn Næringskompetanse (GNK) og Saga Robotics.

Finansiering: Norges Forskningsråd, Norsk Gartnerforbunds Forsknings- og utviklingsfond og involverte bedrifter.

Prosjektperiode: 2016 – 2019

 

UV-Auto - UV-B mot skadedyr i veksthus- automatisering av utstyr:

Prosjekteier/-leder: Guren Gartneri AS v/Kristian Guren.

Hovedmål: Utvikle fullautomatisert UV-utstyr som kan bruker i gartneriene

Partnere: Guren Gartneri AS, Kjær Gartneri AS, Norske Jordbær DA, Grønn Næringskompetanse, NIBIO og SAGA Robotics. Prosjekteier og -leder er Guren Gartneri v/Kristian Guren.

Finansiering: Fylkesmannen i Østfold

ef-20100308-165745.jpg
Hypoaspis miles er en rovmidd-art som brukes til å bekjempe trips i veksthus. Foto: Erling Fløistad.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.