Hopp til hovedinnholdet

Utslippsfritt veksthus skal bli lønnsomt

lihi_20230316-DSC_2694

Michel Verhuel i det CO2-nøytrale veksthuset på Særheim. EFFRE-Green starter opp forsøk her høsten 2024. Foto: Liv Jorunn Hind

På Jæren dyrker NIBIO Særheim tomater og agurker uten CO2-utslipp. Nå vil forskerne øke tomatproduksjonen og redusere energibruken. Målet er at denne utslippsfrie produksjonsmetoden skal bli lønnsom innen 2035.

Grønnsakene dyrkes i et lukket veksthus der de får tilført lys, varme og CO2 som de trenger for å vokse. Det lukka veksthuset er Co2-nøytralt.

– Teknologien er unik, ikke bare i Norge, men i hele verden, forteller seniorforsker og prosjektleder Michel Verheul.

Kort oppsummert foregår produksjonen på denne måten:

Veksthuset varmes opp av sola på dagtid, og overskuddsvarmen brukes til å varme opp vann. Dette vannet brukes til å holde veksthuset varmt om natta. Nye LED-lys bidrar til mindre varmeproduksjon og optimale vekstforhold. 

Teknologi fra GreenCap Solutions AS brukes til å fange CO2 i lufta utenfor veksthuset, og pumpe denne inn i veksthuset. Dette gjør at lufta inne i veksthuset har tre ganger så høyt CO2-innhold som lufta utenfor. Lufta med CO2 byttes ut hele 15 ganger i timen. Dette gjør at tomatene vokser ekstra godt.

Det er noe CO2-utslipp fra veksthuset, men dette kompenseres ved CO2-fangsten utenfor.

RVP_3271.jpg
Forskerne ved NIBIO Særheim vil øke tomatproduksjonen og redusere energibruken. Foto: Ragnar Våga Pedersen

 

Kan bety store kutt for veksthusnæringen

– Veksthusnæringen kan på denne måten kutte sine CO2-utslipp med opptil 4 kg CO2 per kilo produsert tomat, forteller Verheul

Grunnen til at vanlige veksthus har så høye utslipp er at de bruker gass til å varme opp husene. Om sommeren blir det for mye varme inne. Når vinduene må åpnes for å lufte, slippes både varmeenergi og CO2 fra plantenes respirasjon rett ut i lufta.

I slutten av april presenterte seniorforsker Michel Verhuel prosjektet "EFREE-Green" for samarbeidspartnere, ansatte og pressen. Foto: Ståle Undheim
I slutten av april presenterte seniorforsker Michel Verhuel prosjektet "EFREE-Green" for samarbeidspartnere, ansatte og pressen. Foto: Ståle Undheim


 

Skal forske på hvordan produksjonen kan bli lønnsom

Investeringer, drift, elektrisitet og vedlikehold koster foreløpig for mye til at produksjonen går med overskudd. Nå skal det nye forskningsprosjektet EFREE Green («Emission-free Greenhouse Production») undersøke hvordan produksjonen kan bli lønnsom. Volumet skal økes, kvaliteten skal bli enda bedre, og elektrisitetsforbruket skal ned.

- Mer stabilt høy CO2-konsentrasjon i veksthus, vil gi høyere avling og søtere tomater. Dessuten skal vi få ned elektrisitetsforbruket ved å optimalisere klimaregulering og utstyr, sier Verheul.
 

Scenarioanalyse for oppskalering i Norge og verden

Først vil forskerne se på forholdene på Særheim. Deretter vil de undersøke hvordan systemet kan oppskaleres.

– Vi vil lage en scenarioanalayse for oppskalering i Norge og resten av verden, hvor vi beregner avlingsforventning, energiforbruk og økonomisk kostnad. Målet er et økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig produksjonssystem.

Emission-free smart greenhouse farming (EFREE-Green)

Prosjektet kan oppsummeres i to deler:

Del 1 (arbeidspakke 1, 2, 3): Forsøk med system for utslippsfri veksthusproduksjon på Særheim. Volumet skal økes, kvaliteten skal bli enda bedre, og elektrisitetsforbruket skal ned.

Del 2 (arbeidspakke 4, 5, 6): Bruke tallmaterialet fra del 1 for å utvikle et økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig produksjonssystem. Det skal bygges en matematisk modell som skal kalibreres med måleverdiene fra forsøk. Deretter må modellen verifiseres, det vil si å se om den stemmer med virkeligheten. Det gjøres ved å sammenligne resultatene fra forsøk med resultater fra et kommersielt veksthus. Til slutt vil det utvikles en scenarioanalyse for oppskalering i Norge og verden.

Finansiering; 19,3 millioner kroner totalt. Forskningsrådet bidrar med 17 millioner, resten kommer fra næringslivet.

Partnere: GreenCap Solutions AS,  BOM- Group, NORSUS, Universitetet i Stavanger, Lauvsnes Gartneri AS, OneCo Technologies AS,

Prosjektet ferdigstilles sommeren 2028.

Noen eksempler på utslipp fra tomatproduksjon i dag

  • Tomater dyrket i Norge med kunstig belysning: 1,3 kg Co2 pr kilo, men opptil 4 kg uten lys.
  • Nederland: 2,2 kg CO2 pr kilo produsert tomat, inkl. transport til Norge.
  • Spania: 1,6 kg CO2 pr kilo produsert tomat, inkl. transport til Norge.

Tomater i veksthus. Foto: Anette Tjomsland Spilling
Tomater i veksthus. Foto: Anette Tjomsland Spilling

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.