Hopp til hovedinnholdet

Stor grønn optimisme rundt NIBIO i Steinkjer

ics-ut

NIBIO flytter inn i denne bygningen på Innovasjonscampus Steinkjer om ikke så alt for lenge. Illustrasjon: Nord universitet.

NIBIO blir godt mottatt i Trøndelag. Det manglet ikke på optimistiske velkomsthilsener fra eksisterende og fremtidige samarbeidspartnere da den nye forskningsstasjonen i Steinkjer ble lansert onsdag.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) styrker sin landbruksfaglige tilstedeværelse i Trøndelag og utlyser nå åtte nye forskerstillinger i Steinkjer. Den nye forskningsstasjonen skal blant annet forske på klimavennlig ku og sau, foredling av granplanter, rotråte i skog, samt forurensning i jord og vann.

Lanseringen av NIBIO Steinkjer skjedde på Mære landbruksskole og stasjonen blir et av fire regionale tyngdepunkt rundt om i Norge.

- Med nåværende bemanning og rekruttering vil det være rundt 20 stillinger i Steinkjer, forteller stasjonsleder Lars Bendik Austmo. Vi ønsker å være en del av brua mellom primærnæringene og de ulike teknologi- og innovasjonsmiljøene i Trondheim. Det er stor politisk vilje til å satse på grønne arbeidsplasser i regionen. Vi har en ambisjon om å bli en trøndersk forskningsstasjon med stort regionalt nettverk og internasjonal relevans, i skjæringspunktet mellom landbruk, skog, klima og miljø.

DAL-06022019-111431
NIBIO-direktør Nils Vagstad under lanseringen av NIBIO Steinkjer på Mære landbruksskole. Foto: Lars Sandved Dalen.

Godt utgangspunkt for videre samarbeid

- Det har vært usedvanlig viktig for oss at vi har blitt møtt med både engasjement og finansiell støtte fra mange aktører, slik at dette i bunn og grunn blir et stort spleiselag mellom ulike regionale og nasjonale aktører, og oss i NIBIO. Jeg må si at den velviljen vi har opplevd her er helt unik. Vi har et fantastisk godt utgangspunkt for å få til noe her som kan bli veldig bra, sa administrerende direktør Nils Vagstad i NIBIO.

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Trøndelag fylkeskommune takket Steinkjer kommune, Nord universitet og Statskog for samarbeidet rundt etableringen:

- Trøndelag har allerede komplette verdikjeder for mat og bioråstoff, både innen grønn og blå sektor. Ved å bygge videre på disse skal vi skape flere arbeidsplasser og økt verdiskaping. Det er viktig nå med en enda sterkere kobling mellom NIBIO og næringslivet. Sammen bygger vi kanskje det sterkeste kompetansemiljøet for skog utenfor Ås. Det er bra for Trøndelag, og det er bra for Norge.

Hilsningstaler kom også fra Steinkjer kommune, Statskog, Arena skog, DH eiendom og Innovasjonscampus Steinkjer, Norsk Landbruksrådgivning, NTNU og Nord universitet. Gjennomgangstonen var begeistring for etableringen, og invitasjoner til mer samarbeid på tvers i fremtiden.

Det bygges opp en ny Innovasjonscampus i Steinkjer som NIBIO blir en del av. Sammen med 450 kompetansearbeidsplasser, innovasjonsmiljøet og de grønne fagene ved Nord universitet, blir dette et midtnorsk kompetansesenter for landbruk.

DAL-06022019-111553.jpg
Ivrige tilhørere under lanseringen av NIBIO Steinkjer. Foto: Lars Sandved Dalen.
Les mer om de ledige stillingene ved NIBIO Steinkjer
lars bendik.jpg
Stasjonsleder Lars Bendik Austmo ved NIBIO Steinkjer. Foto: Lars Sandved Dalen.
DAL-06022019-113154.jpg
Fylkesrådmann i Trøndelag, Odd Inge Mjøen. Foto: Lars Sandved Dalen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.