Hopp til hovedinnholdet

Skogsdrift ikke medvirkende årsak til jordras i Jølster

DJI_0567_cropped

Jordskredene som gikk 30. juli i Jølster kommune har forårsaket massive ødeleggelser.

Foto: NIBIO.

NIBIO-forskere mener verken tidligere hogstaktivitet eller skogsbilveier har vært medvirkende årsaker til jordrasene i Jølster i slutten av juli.

Jølster kommune i Sogn og Fjordane har opplevd flere jordras i sommer. Nå sier NIBIO-forskere at verken skogsdrift i området eller skogens infrastruktur ser ut til å ha vært medvirkende årsaker til noen av skredene.

– Samtlige av de større rasene vi har undersøkt har hatt utspring lengre opp i fjellet. Skogen har imidlertid ikke klart å stå imot de enorme kreftene som har vært i spill her, og flere hundre kubikkmeter tømmer har blitt tatt i rasene, sier forsker Stephanie Eisner, som er prosjektleder i NIBIOs Divisjon for skog og utmark.

 

Vet ikke hva som hadde skjedd om skogen ikke var der

Sammen med kollega Bruce Talbot, forsker i driftsteknikk i skogbruket, var Eisner nylig på befaring i kriserammede Jølster kommune. De undersøkte hva slags rolle granfeltene hadde under jordskredene. Selv om skogsdrift ikke forårsaket skredene, oppdaget de at granfeltene i området heller ikke så ut til å ha bremset jordskredene i særlig stor grad.

– Når det er sagt, vet vi jo ikke hva som hadde skjedd hvis skogen ikke var der. Flere av beboerne i området opplevde at trestammene tilsynelatende demmet opp for jordmassene som var på stø kurs rett mot bebyggelse, men trærnes egentlig rolle er noe vi vil se nærmere på i tiden fremover, sier hun.

For knappe to måneder siden undersøkte Eisner og Talbot skogen i de bratte liene rundt Jølstervannet. I tillegg til NIBIO, deltok NVE, fylkesmenn, kommunalt ansvarlige, skogeiere, entreprenører og andre fagfolk.

– Vi gikk gjennom granfeltene for å undersøke tilstanden til skogen og sammen finne ut hvordan den best kan skjøttes for å sikre at dens vernende rolle blir ivaretatt på lengre sikt, forteller Eisner.

– Ingen av oss forventet at befaringen kom til å bli aktuell såpass kort tid etter, legger hun til. 

 

Skogsdrift er sjeldent syndebukk for jordras

Skogsdrift eller skogens infrastruktur blir ofte utpekt til syndebukk når hendelser som jordras oppstår. Men NIBIO-forskerne Eisner og Talbot mener at rasene i Jølster kommune ikke kunne ha vært forårsaket eller forhindret av granfeltene.

Talbot er imidlertid svært interessert i å høre fra folk som kjenner til andre ras og skred som har oppstått på en hogstflate eller langs en skogsbilvei.

– For å minimere risiko forbundet med inngrep i skogen i bratt terreng, er vi alltid på jakt etter ny kunnskap om mekanismer som utløser ras og skred. Hvis noen vet om slike tilfeller, ta gjerne kontakt, oppfordrer han.

 

Arne Steffenrem.jpg
Skogsdrift blir ofte utpekt som syndebukk ved jordras. Men ikke denne gang. Foto: Arne Stennrem
Jordskred1_red.jpg
Selv om skogsdrift ikke forårsaket skredene, ser det heller ikke ut til at granfeltene i området har bremset jordskredene i betydelig grad. Foto: NIBIO

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.