Hopp til hovedinnholdet

Skogovervåking viser økt skadenivå i nord

_DSC3739

NIBIO-forsker Volkmar Timmermann på befaring i askeskogen på Norderås i Ås kommune. Han sier klimaendringene og den forventede økningen i klimarelaterte skogskader vil gi store utfordringer for forvaltningen av framtidas skogressurser. Foto: Isabella Børja.

Et mildere klima gjør at flere invaderende skadegjørere sprer seg nordover viser skogovervåking fra NIBIO.

Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimarelatert ekstremvær, som årets tørkesommer, kan gi tørkestress i skogen og øke omfanget av invaderende sykdommer og insekter.

 

Store utfordringer

- Klimaendringene og den forventede økningen i klimarelaterte skogskader gir store utfordringer for forvaltningen av framtidas skogressurser. Det samme gjør invaderende skadegjørere, både allerede etablerte arter i spredning og nye som kan komme til Norge i nær framtid, sier NIBIO-forsker Volkmar Timmermann. Sammen med 12 kollegaer står han bak rapporten som presenterer resultater og trender fra skogskadeovervåkningen i Norge.

Storomsvågen2016c
Askeskuddsyken har har spredt seg raskt gjennom Norge Det forventes at også våre nordligste naturlige askebestand i Trøndelag blir infisert av sykdommen innen få år. Foto: NIBIO.

Angrep på bjørk, ask og andre løvtrær

Overvåkingen av bjørkemålere i Troms og Finnmark, som utføres av NINA/UiT, har påvist store skader på bjørkeskogen. Det ble også registrert en økning i antall målerskader på fjellbjørkeskogen i Sør-Norge. 

Et mildere klima har ført til at noen skadegjørere forflytter seg nordover. I dag er det for eksempel to arter av bjørkemålere i Nord-Norge som gjør skade på bjørkeskogen. I tillegg er en tredje art i ferd med å spre seg mot nord. 

I fjor ble den ødeleggende askeskuddsyken for første gang påvist i Trøndelag. Denne sykdommen forårsakes av en liten begersopp og har spredt seg gjennom Norge i løpet av få år. Det kan forventes at også våre nordligste naturlige askebestand i Trøndelag blir infisert innen få år. 

En annen skadegjører som har gjort til dels omfattende skader særlig på or og bøk er den sopplignende organismen Phytophthora. Det er alarmerende at det stadig gjøres nye funn av Phytophthora-arter på trær, spesielt i og ved skog- og naturområder.

 

Tørkesommer og barkbiller

For barkbiller har bestanden de siste fire tiårene økt mer i Midt-Norge enn på Sør- og Østlandet. Ifølge NIBIO-forsker Bjørn Økland har enkelte observatører i barkbilleovervåkingen meddelt at de har hatt store billefangster i fellene i år - og det er rimelig å anta at denne sesongen har bidratt til å øke barkbillepopulasjonene betydelig, også på Sør- og Østlandet. 

- Men det videre forløpet neste år avhenger av om det blir mye vindfelt skog i løpet av vinteren, som blir «billemat» i neste sesong, og om det blir varmt og tørt også neste sommer, påpeker han.

 

Skogskader.no

I Norge kan alle med interesse for skog lese om skogskader og registrere egne skadeobservasjoner i www.skogskader.no.

- Dette er et rapporteringsverktøy beregnet på skogbrukere som gir oss et overblikk over skogskadesituasjonen. Vi oppfordrer derfor alle skogbrukere og andre som ferdes i skog og utmark til å rapportere skader her, sier Timmermann.

13-15.jpg
Skogskadeovervåking i Norge
Skogovervåking i Norge

Hvert år utgir Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) rapporten Skogens helsetilstand i Norge. Den siste rapporten, som omtaler skogskadesituasjonen i 2017, inneholder bidrag fra forskere ved ulike avdelinger og divisjoner i NIBIO, Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Universitetet i Tromsø (UiT). De overvåkede skadegjørerne varierer fra mikroskopiske organismer til sopp og insekter og værfenomener som stormer.

DAL-2008-04-16-105213.jpg
Kan bli flere barkbiller: Enkelte observatører i barkbilleovervåkingen har meddelt store billefangster i fellene i år. Foto: Lars Sandved Dalen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.