Hopp til hovedinnholdet

Skal samarbeide om forskning på alger

Hermansen A Eiane K 1117 foto Per Jarl Elle Nord universitet

Divisjonsdirektør Arne Hermansen (NIBIO) og dekan Ketil Eiane (Nord universitet). Foto: Per Jarl Elle   

Nord universitet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i Bodø har i dag signert en avtale om forskningssamarbeid for å utvikle en algenæring i nord.

Samarbeidsavtalen mellom NIBIO og Nord universitetet skal forene ressurser, infrastruktur og ekspertise for å styrke kunnskapen om utnyttelse av alger med fokus på makroalger – bedre kjent som tang og tare.

 

Mange bruksområder

Makroalger er en mangfoldig råvare som blir brukt til blant annet mat, medisiner, kosttilskudd, gjødsel og som bioteknologisk råstoff. 

Men dagens produksjonen av alger og algeprodukter dekker ikke den globale etterspørselen. I Norge er makroalger en lite utnyttet ressurs – i motsetning til for eksempel i Asia. Dersom vi kan utvikle industriell dyrking av tang og tare i Norge, ville det gi nye muligheter i et marked med stort potensiale.

 

Samarbeid

Målet med forskningssamarbeidet mellom NIBIO og Nord universitet er å være med på å legge et grunnlag for en slik næring i Norge. 

- Kunnskap vil være basis for utvikling av en algenæring. Det er derfor viktig å bruke kompetanse på tvers av institutt og universitet, sier Arne Hermansen, divisjonsdirektør i divisjon for bioteknologi og plantehelse ved NIBIO som signerte avtalen i Bodø i dag. 

- Vi har arbeidet sammen med Nord universitetet i prosjekter tidligere, og vi ønsker nå å styrke dette samarbeidet videre. Det er stort potensiale for å utvikle en algenæring i nord. Målet er en økt virksomhet, men for å oppnå dette er det viktig at gode krefter jobber sammen, påpeker Hermansen. 

NIBIO og Nord universitet planlegger blant annet å samarbeide om prosjekter, men også å kunne benytte hverandres ekspertise og fasiliteter i algeforskningen.

 

Nordland kan lede vei

- Nordland er i en posisjon til å gå foran i denne viktige prosessen gjennom en langstrakt kyst, samt allerede meget gode relasjoner mellom forskning, næring og myndigheter, sier Stig Borgvang, avdelingsleder for algeproduksjon ved NIBIO.

Samtidig påpeker han at framtiden ligger hos ungdommen.

- For å kunne bygge en bærekraftig algeindustri i Norge så må interessen vekkes hos ungdommen, men ikke bare på den rent akademiske siden - det må tilrettelegges for utdanning av algeteknikere og driftsoperatører (fagbrev) for mikro- og makroalgeanlegg, fremhever Borgvang.

IMG_20171121_135143.jpg
Avdelingsleder Stig A. Borgvang presenterer. Foto: Per Jarl Elle.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.