Hopp til hovedinnholdet

Rognebærmøllen angriper ikke eple i år

ef-20060922-142510.jpg

Rognebærmøll. Foto: Erling Fløistad.

Det har vært en god og rik blomstring på rogn i vår. Det betyr at det ikke blir angrep av rognebærmøll i eple i 2017.

Rognebærmøll er en liten sommerfugl som lever i rogn. Larven til sommerfuglen gnager inne i rognebær. Når det er for lite bær på rogna kan rognebærmøll angripe eple i stedet. I angrepet frukt lager larvene først et lite hull i skallet, hvor det etter hvert siver ut litt plantesaft som tørker til et hvitt pudder. Senere går larvene dypere inn i fruktkjøttet og lager lysebrune ganger.

Nibio overvåker bestanden av rognebærmøll de viktigste områdene for epledyrking i Norge. Faren for angrep av rognebærmøll i eple avhenger av tilgang på rognebær og hvor mange møll som klekker. NIBIO lager prognoser som publiseres på nettportalen VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere). Prognosene er viktig informasjon for epledyrkere og rådgivningstjenesten som dermed kan avgjøre om tiltak er nødvendig. Beregningene er et viktig tiltak i integrert plantevern for å redusere bruken av sprøytemidler. – I 2017 har det vært rik og god blomstring i rogn. Dette fører til at det ikke blir angrep av rognebærmøll i år, sier forsker Geir Knudsen i NIBIO.

Det vil likevel være noen lokale variasjoner. For noen stasjoner i Hardanger viser prognosene «mulig fare for angrep» på grunn av stor overvintrende populasjon av rognebærmøll fra 2016 kombinert med en svak oppgang i klasetall på rogn.

– Erfaringsmessig vil dette ikke føre til angrep sier Geir Knudsen. Kontakt lokale rådgivere i Norsk Landbruksrådgivning hvis det er spørsmål om prognosene for 2017.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.