Hopp til hovedinnholdet

Små til moderate angrep av rognebærmøll i 2016

ef-20060922-142510.jpg

Rognebærmøll. Foto: Erling Fløistad.

Mengden bær på rogna avgjør om rognebærmøll angriper eple eller ikke. I år er det variabel blomstring på rogn i de fleste distrikter der varslingen av rognebærmøll gjennomføres. Generelt sett kan det forventes moderat angrep av rognebærmøll i 2016. På grunn av den store variasjonen er det særdeles viktig i år med lokal kunnskap om hvor utsatt de enkelte eple-feltene er for rognebærmøll.

Rognebærmøll er en liten sommerfugl som lever i rogn. Larven til sommerfuglen gnager inne i rognebær. Når det er for lite bær på rogna kan rognebærmøll angripe eple i stedet. I angrepet frukt lager larvene først et lite hull i skallet, hvor det etter hvert siver ut litt plantesaft som tørker til et hvitt pudder. Senere går larvene dypere inn i fruktkjøttet og lager lysebrune ganger. Mer informasjon om rognebærmøll kan finnes i Plantevernleksikonet.

NIBIO beregner hvert år prognoser for om det kan forventes angrep av rognebærmøll i eplehagene. Prognosene publiseres på nettportalen for integrert plantevern, VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere). Prognosene er viktig informasjon for epledyrkere og rådgivningstjenesten som dermed kan avgjøre om tiltak er nødvendig. Prognoseberegningene er et viktig tiltak i integrert plantevern for å redusere bruken av sprøytemidler.

I 2016 har overvintringen av rognebærmøll vært såpass stor at selv om vi mange steder ser en økning i blomstringen på rogn, vil ikke økningen være stor nok til å begrense egglegging til rogn. Det kan derfor forventes moderate angrep i eple i de fleste distrikter. Basert på tidligere års erfaringer vil skadeomfanget de fleste steder være under økonomisk skadeterskel. På grunn av den store variasjonen i prognosene vil det i 2016 være ekstra viktig med lokal kunnskap om hvor utsatt de enkelte eplefeltene er for angrep av rognebærmøll. Det er flere hjelpemidler for å vurdere dette, eksempelvis dyrkernes egne erfaringer, fellefangst med kairomon og tidligere års erfaringer gjort med skaderegistreringer fra usprøyta kontroll. Epledyrkere bør søke råd hos den lokale rådgivningstjenesten. Uansett blir angrepene ikke sterke. Det finnes ikke effektive sprøytemidler mot rognebærmøll som er tillatt brukt i privathager.

Overvåkning med kairomonfeller kan gi ekstra informasjon når varslene ikke er entydige. Det er utplassert feller i flere regioner i regi av NIBIO og Norsk Landbruksrådgivning. 

Hvis planteverntiltak gjennomføres, bør det avsettes et antall epletrær som ikke behandles, slik at skaderegistreringer ved høsting kan gi svar på hvor utsatt eplefeltet er for angrep av rognebærmøll. Varsling og overvåkning av skadeorganismer er viktige tiltak i integrert plantevern, og skaderegistreringer etter endt sesong for å evaluere og forberede neste vekstsesong er også et av prinsippene for integrert plantevern.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.