Hopp til hovedinnholdet

Relativt lite Fusarium i kornet til tross for våt sommer

ef-20150817-084709_cropped.jpg

Foto: Erling Fløistad.

Årets vekstsesong har vært svært fuktig mange steder i landet. Er det derfor grunn til å vente mye soppgiftproduserende Fusarium i årets korn?

– Det er vanskelig å spekulere, forteller forsker Guro Brodal ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Det har vært mer enn nok nedbør i sommer for at fusariumsoppene skal kunne utvikle seg, men det har også vært uvanlig kjølig. På Østlandet har temperaturen generelt ligget 1 til 2 grader under normalen i mai og juni. Ut fra at det var tørt og lite Fusarium de to foregående sesongene, antar vi at smittepresset i planterester har vært vesentlig redusert i forhold til tidligere.

 

Stikkprøver viser relativt lite Fusarium

Den siste tiden har NIBIO samlet stikkprøver av korn i mer eller mindre modne åkre på Romerike og i Follo, samt en prøve fra Hedmark. Prøvene er analysert av Kimen Såvarelaboratoriet og resultatene viser at selv om det er en del Fusarium i årets korn, finnes det lite av de Fusarium-artene som produserer soppgiften DON (deoxynivalenol). Det er denne soppgiften vi tidligere har funnet mest av. DON ble kun påvist i en prøve av høsthvete, og da bare i et moderat nivå. 

- En del av prøvene var imidlertid smittet av andre Fusarium-arter enn de vi vanligvis finner, forteller Brodal. Smitte av Fusarium poae, en sopp som blant annet kan danne giftstoffet nivalenol (NIV), ble funnet i nesten halvparten av prøvene (bygg, havre, hvete). Vi fant dessuten noe Fusarium langsethiae i bygg og havre. Dette er en sopp som kan produsere giftstoffene T-2 og HT-2. Det er ikke analysert for andre soppgifter enn DON i stikkprøvene.

 

Faren er ikke over

- Etter at prøvene ble samlet inn har det igjen kommet betydelige mengder nedbør, noe som gir risiko for utvikling av mykotoksiner. Om det våte været fortsetter, er det fremdeles muligheter for utvikling av sopp og soppgifter. Men, fram til forrige uke, så kvaliteten på årets kornavling bedre ut enn man kanskje kunne frykte, sier Guro Brodal.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.