Hopp til hovedinnholdet

Optimal gjødsling av planter

Korn_EF_cropped2
Foto: Erling Fløistad.

For å vokse og holde seg friske, trenger alle planter regelmessig tilførsel av balansert næring. I en ny utgivelse ser forfatterne på sammenhengen mellom næringstilgang, vekst og kvalitet og hvordan man med utgangspunkt i dette kan optimalisere gjødslingen - uansett art.

– Forskning har ofte fokusert på så detaljerte problemstillinger at det er lett å miste oversikten over de viktigste sammenhengene. Dessuten er det mange tekster om gjødsling som kopierer hverandre uten å tilføre så mye nytt. Dette ville vi gjøre noe med, sier NIBIO-forsker Agnar Kvalbein.

Sammen med kollega Toril Drabløs Eldhuset har han skrevet Optimal gjødsling av planter som blir lansert i dag. Poenget med utgivelsen er å gi en bedre forståelse av sammenhengen mellom næringstilgang, vekst og kvalitet. Dette mener forfatterne er viktig med tanke på at bedre ressursutnyttelse av fosfor og andre næringsstoffer er avgjørende for bærekraftig utvikling - og for å redusere sult.

– Opp gjennom våre yrkeskarrierer har vi tilegnet oss kunnskap som gjør det enklere å forstå hvordan plantene utnytter næringsstoffer. Dette vil vi gi videre i håp om å gjøre gjødsling enklere å forstå, forteller Kvalbein.

– Vi mener at planter har så mye felles at de kan omtales samlet, men er selvfølgelig klar over at det finnes mange unntak, legger han til.
Åker_EF
Stor planteproduksjon kan oppnås dersom gjødselnivået er tilpasset plantens vekstpotensial og de miljøfaktorene som begrenser vekstmulighetene. Foto: Erling Fløistad.

Gjødsling i praksis

I utgivelsen tar forfatterne for seg en rekke temaer som har med gjødsling for god plantekvalitet og vekst å gjøre, deriblant hvilke næringsstoffer som styrer plantevekst, hva en balansert og god gjødselblanding bør bestå av og hvordan man bør gjødsle i praksis - også sett ut fra øvrige vekstfaktorer som temperatur, lys og tilgang på vann.

Publikasjonen inneholder dessuten en tabell med angivelse av optimal gjødselblanding og som i tillegg viser når innholdet av et næringsstoff blir så lavt at det begrenser veksten.  Disse tallene er svært nyttige ved vurdering av bladanalyser ved dårlig vekst.

– Planter har en fantastisk evne til å utnytte vekst- og næringsforholdene der de står, men det koster dem energi å skulle tilpasse seg raske endringer i næringstilgang, forteller Kvalbein.

– Tar man utgangspunkt i plantenes mulighet til å faktisk ta opp og utnytte næringen, og legger til rette for at tilgangen på næringsstoffer er tilpasset plantenes vekst i øyeblikket, blir gjødslingen mye riktigere, sier han.
Blomster_RVP
Om sommeren når det er rikelig med lys og tilstrekkelig varme, kan planter utnytte mye gjødsel og opprettholde både god vekst og god plantekvalitet. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Styr planteveksten

I Optimal gjødsling av planter skriver forfatterne at alle planter, med noen få unntak, har behov for de samme næringsstoffene i omtrent samme forhold. Ved å ta utgangspunkt i dette forholdet, kan man lage en gjødselblanding der nitrogen blir det vekstbegrensende eller styrende næringsstoffet.

– Ved å bruke en bestemt gjødselblanding, kan man altså styre planteveksten og, om ønskelig, utnytte plantens vekstpotensial fullt ut, forteller Eldhuset.

Hun påpeker imidlertid at det i denne sammenheng er økonomisk fornuftig å ta hensyn til jordas eksisterende næringsinnhold før man setter i gang. Næringsrik og godt drenert jord kan nemlig frigjøre mye næring til plantevekst når temperaturen øker om sommeren.

–  Det er viktig å være klar over slike vekstfaktorer for å unngå unødvendig overgjødsling med økt fare for næringstap og dermed forurensning av omgivelsene, sier hun.

 

Gjødsling er et sterkt verktøy

Nå håper Agnar Kvalbein og Toril Drabløs Eldhuset at flere tilpasser gjødslingen sin etter plantenes behov og vekstvilkår, noe som kan bety en ganske sterk omlegging av praksis for dem som gir høye gjødselkonsentrasjoner i starten av vekstsesongen.

Det er det ifølge forfatterne verdt.

– Gjødsling, særlig med nitrogen, er et meget sterkt verktøy som kan gi mer mat til en økende befolkning - så lenge det gjøres riktig, sier Agnar Kvalbein.

– Optimal gjødsling bidrar til å utnytte ressursene godt, gir store avlinger og bedre plantekvalitet jevnt over, legger han til.
Plantegjødsling forside2.jpg
Kvalbein, Agnar og Eldhuset, Toril Drabløs. Optimal gjødsling av planter. Om sammenhenger mellom næringstilgang, vekst og kvalitet. NIBIO BOK vol. 3 nr. 7 2017 (lenke til digital utgave). Åpne eller last ned publikasjonen nederst på siden, eller ta kontakt med Kathrine Torday Gulden dersom du ønsker publikasjonen tilsendt i trykket versjon.
Toril Eldhuset_EF.JPG
Toril Drabløs Eldhuset er utdannet plantefysiolog ved UiO. Hun tok doktorgrad ved NLH i 1987 under veiledning av blant annet professor Torsten Ingestad, SLU. Samme år begynte hun å jobbe ved det som nå heter NIBIO. Eldhuset gikk av med pensjon fra stilling som seniorforsker i 2016.
Agnar Kvalbein_EF.JPG
Agnar Kvalbein er utdannet i jordbruk ved NLH. I 25 år var han lærer ved Gjennestad gartnerskole, og deretter forsker i NIBIO med gras til grøntanlegg som fagfelt. Kvalbein gikk av med pensjon høsten 2017. Epost: agnkval@gmail.com

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

To document

Abstract

(Forord) Den klassiske gjødsellæra ble utviklet for 150 år siden, og faget ble videreutviklet fram til slutten av 1900-tallet. Da fikk genetikken stor oppmerksomhet, og det synes å ha gått på bekostning av grunnleggende studier av sammenhengen mellom gjødsling og vekst. Forskningen har ofte fokusert på så detaljerte problemstillinger at det er lett å miste oversikten over de viktigste sammenhengene. Fagartikler er ofte knyttet til en enkelt planteart. Vi mener at planter har så mye felles at de her kan omtales samlet, vel vitende om at det finnes mange unntak. Dette overlater vi til spesiallitteratur for kulturvekstene og spesielle nisjer i økosystemene...