Hopp til hovedinnholdet

Ny stasjonsleder med brennende engasjement

20230622_084604_cropped2

Ståle Undheim har nylig overtatt som stasjonsleder ved NIBIO Særheim. Undheim ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til forsøksstasjonen. Foto: Gry Surdal-Espeland

Ståle Undheim har jobbet i fjorten år med plan- og miljøarbeid i Sola kommune. Nå har han takket ja til stillingen som stasjonsleder på NIBIO Særheim. Motivasjonen hans er et brennende engasjement for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Etter nesten ni år som stasjonsleder for NIBIO Særheim, har Arne Sæbø valgt å fortsette i NIBIO som seniorforsker på full tid. Nå har Ståle Undheim overtatt stafettpinnen. Han legger ikke skjul på hva som var hans hovedmotivasjon for å søke på stillingen etter Sæbø.

– Jeg er brennende opptatt av den omstillingen samfunnet nå er på full fart inn i. Her spiller NIBIOs fagkompetanse en nøkkelrolle. Denne jobben gir meg mulighet til å være med på å tilrettelegge for kunnskapsutvikling og spredning av fagkunnskap for det grønne skiftet. Den muligheten kunne jeg ikke la gå ifra meg, sier Undheim.

– Det er en enorm aktivitet i NIBIO som jeg føler meg ydmyk overfor. Det utfordrer meg også og ikke minst er det spennende. Det blir veldig mye å sette seg inn i de første månedene, smiler den nye stasjonslederen.

20230622_083157_cropped.jpg
Ståle Undheim skal bruke de neste ukene til innsiktsarbeid. Han er nysgjerrig av natur og ønsker å få en inngående kjennskap til sin nye arbeidsplass, også den tausen kunnskapen. Foto: Gry Surdal-Espeland

Pågangsmot og lang erfaring

Man skal ikke snakke lenge med Ståle Undheim for å merke at han er en ildsjel med både pågangsmot, kunnskapshunger og mange jern i ilden. Inn i NIBIO tar han med seg 30 år med arbeids- og organisasjonserfaring fra blant annet statsforvalter, fylkeskommune og kommune, Tekna og Norsk Kommunalteknisk forening. Samfunnsplanlegging og ledelse har vært en rød tråd igjennom hans yrkeskarriere.

– I bunn er jeg likevel naturforvalter. Dette er en annen viktig grunn for at jeg søkte denne stillingen, fortsetter Undheim.

– Gjennom denne stillingen vil jeg kunne arbeide mer direkte med natur- og miljøkunnskap, noe jeg alltid har vært interessert i.

 

Stasjonslederens hovedoppgaver

NIBIO Særheim utfører forskning innen tre hovedområder: frukt og grøntproduksjon, fôrproduksjon samt bioøkologi med spesielt fokus på bymiljø. Mye er knyttet opp mot klima og miljø. Blant annet forskes det på CO2-fangst i forbindelse med drivhusproduksjon og grønne tak.

Undheim forteller at stasjonslederjobben innebærer to ulike hovedroller.

− Som stasjonsleder skal jeg legge alt best mulig til rette for at forskere og førsøksteknikere skal kunne utføre sine prosjekter optimalt. Utstyr skal være tilgjengelig og vedlikeholdt, og stasjonen skal til enhver tid ha nok ansatte til å utføre alle oppgaver. Sammen med andre i NIBIOs ledelse skal jeg sørge for at forskningen har så gode betingelser som mulig her på Særheim, forteller Undheim.

– Den andre rollen min, som er like viktig, er den regionale rollen. Arne Sæbø har jobbet svært aktivt regionalt og har bidratt til at NIBIO har en sterk posisjon blant næringsaktører og forvaltning i regionen. Jeg skal videreutvikle dette samarbeidet. Her tror jeg at det nettverket jeg har fra tidligere stillinger og verv vil komme til stor nytte. NIBIO har et gullprodukt som samfunnet trenger, understreker han.

– Jeg ser på dette som en lagspillerjobb. Det er en jobb for stasjonen og medarbeiderne. Det handler om samspill mellom forskere, ingeniører og samfunnet ellers, avslutter Undheim.

 

NIBIO Særheim

NIBIO Særheim ligger midt i matfatet Jæren, i Klepp kommune. Statens forsøksstasjon Forus, opprettet i 1912, ble flyttet til Særheim i 1965. NIBIO har 21 ansatte på Særheim.

Forskningsstasjonen er en del av Rogaland landbrukspark som omfatter elleve organisasjoner og firma.

Stasjonen har i underkant av 400 dekar fulldyrka jord

NIBIO Særheim har også et veksthus på 900 m2 og et forsøksveksthus på 700m2 med sju avdelinger og avansert klimaregulering. Her finnes også en såkalt fytotron, der klima og gjødsling kan reguleres nøyaktig for å studere plantenes respons under ulike, regulerte betingelser.

NIBIO Særheim har også et eget forskningsanlegg for grønne tak.

20230622_085058_cropped.jpg
Ståle Undheim foran sin nye arbeidsplass, NIBIO Særheim der han nylig har overtatt som stasjonsleder. Undheim ønsker alle hjertelig velkommen til forsøksstasjonen. 

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.