Hopp til hovedinnholdet

Norske potetsorter skal bevares for evig tid

22-01-Flytende-nitrogen_cropped.jpg

Illustrasjonsfoto. Foto: Håkon Sverdvik.

I en egen potetgenbank, nedfrosset i flytende nitrogen, skal 60 norske potetsorter bevares for framtidige generasjoner.

Å fryse ned levende plantemateriale ved hjelp av flytende nitrogen høres kanskje ut som noe som er hentet ut av en science fiction-roman. Men dette er faktisk en helt ekte, rimelig og effektiv metode for å ta vare på rent plantemateriale som ikke kan bevares som frø, på et trygt sted. Det er nemlig svært kostnadskrevende å fremstille og vedlikeholde helt friske morplanter. De må tas vare på som vevskultur, eller større planter i frukthager eller veksthus fra år til år. 

Så langt har det vært bærsorter som har gått gjennom en renseprosess og blitt frosset for framtiden i kryotanken til Sagaplant på Akkerhaugen i Telemark. Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Sagaplant, Graminor, Norsk genressurssenter, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Piql og Grønn Næringskompetanse er imidlertid målet å opprette en egen «sikkerhetskopi» med norske kryopreserverte potetsorter på Sagaplant.

Tanken er at dette skal bevare plantemateriale i mange tiår, kanskje hundre år, på samme måte som det gjøres i Svalbard Globale frøhvelv. 

RVP48918_cropped.jpg
NIBIO-forsker Dag-Ragnar Blystad og Kjell Ivar Schia fra Sagaplant forteller at det så langt først og fremst er bærsorter som jordbær, som har gått gjennom en renseprosess og blitt frosset for framtiden i kryotanken på Akkerhaugen i Telemark. Foto: Siri Elise Dybdal.

Mangfoldet truet

Norge har et betydelig mangfold av potetsorter, både sorter fra norsk foredling og gamle landsorter som er blitt bevart gjennom generasjoner av bønder eller hobbydyrkere. Virusinfeksjon har imidlertid begrenset bruken av de. 

- Virus er spesielle ved at de følger med inne i planta. En må derfor gjennom en arbeidsom og tidkrevende prosess for å få fram virusfrie kloner.

- Men dette må gjøres dersom en skal kunne tilby settepotet av disse sortene til interesserte dyrkere, sier Dag-Ragnar Blystad, forsker ved divisjon bioteknologi og plantehelse ved NIBIO.

Potetgenbanken hos NIBIO tar vare på friske kjerneplanter av både gamle sorter og nye foredlingslinjer. 

- Det er et nasjonalt ansvar å bevare disse genressursene. Derfor har vi satt opp en egen norsk sikkerhetskopi av potetgenbanken. Vi nærmer oss nå målet på 60 kryopreserverte sorter, sier Blystad.

P3050106.jpg
Bjørnar Bjelland (Grønn Næringskompetanse), Zhibo Zhang (NIBIO), Bart Panis (Bioversity International) og Peter van der Ende (Sagaplant).

Tar vare på sjeldne sorter

Et renset, sortsriktig materiale vil sikre at sortene tas vare på og gir mulighet for at både potetdyrkere kan starte en nisjeproduksjon med utgangspunkt i dette materialet, og at interesserte hobbydyrkere fremdeles kan få tak i sjeldne sorter. 

- Dette vil sikre at «genressurssorter» av potet blir kjent og tatt i bruk av nye generasjoner uten at det følger virus og andre skadegjørere med materialet, sier forskeren.

ef-20110916-160322.jpg
Potetgenbanken hos NIBIO tar vare på friske kjerneplanter av både gamle sorter som «Buddhisten fra Snåsa» og nye foredlingslinjer. Foto: Erling Fløistad.

Plass til tusenvis av planter

Kryotanken i Akkerhaugen inneholder flytende nitrogen som holder 196 minusgrader. I denne blir det lagret små vekstpunkter fra plantens skudd – dvs. den friskeste delen av planten.

- I praksis er det plass til tusenvis av planter i en enkelt tank, forklarer avdelingsleder på Sagaplants laboratorium, Peter van der Ende.

- Vi tar vare på både nye og gamle sorter.

Han sier metoden er ny i Norge, men brukt av flere institutter i utlandet.

- Det er et stort arbeid å legge ned, men gir mye lavere vedlikeholdskostnader. 

Potet P6214062 drb.jpg
Potet i Potetbanken holdes som vevskultur. Slike planter må fornyes flere ganger pr år. Når de blir kryopreservert holder de seg og er uforandret i mange tiår. Foto: Dag-Ragnar Blystad.                               

 

Kryopreservering

RVP48835 (2).JPG Ifølge Peter van der Ende, avdelingsleder på Sagaplants laboratorium, har kryopreservering av plantemateriale gjennomgått en stor utvikling de siste 15 årene. Nå finnes det gode oppskrifter for nedfrysing av mange planteslag. Foto: Siri Elise Dybdal. 
RVP48821 (2).JPG Vekstpunktet blir lagt på et dyrkingsmedium på glass. Dette danner utgangspunktet for produksjon av nye friske planter. Dyrkingsmediet er tilsatt makroelementer, mikroelementer, vitaminer og veksthormoner og gjør at en kan styre hvordan materialet skal vokse. Foto: Siri Elise Dybdal.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.