Hopp til hovedinnholdet

NIBIO skal undersøke gråskimmelsopp frå jordbærfelt i Agder

20030722ef1035.jpg

Gråskimmel er den mest vanlige årsaka til råte i jordbær. Foto:. E. Fløistad

Statssekretær i landbruks og matdepartementet, Terje Halleland gav i dag NIBIO i oppåve å undersøke om årsaka til svikt i jordbæravlinga på Agder kan skuldast plantevernmiddelresistens i gråskimmelsoppen.

NIBIO vil nå saman med Norsk Landbruksrådgiving ta ut prøver frå om lag 20 ulike felt i Agder. Nærare detaljer om prøvetakinga vil NIBIO utarbeide saman med Norsk Landbruksrådgivning, slik at prøvene kan bli analysert i løpet av hausten. Endelig svar på prøvene vil kunne vere klare i januar/februar

Les heile saka på Landbruks og matdepartementet sine nettider.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.