Hopp til hovedinnholdet

NIBIO og FAO samarbeider om varslingssystem for planteskadegjører

IMG_0172_cropped

Vips skal bli en sentral del av den nye FAO-appen FAMEWS. Foto: FAO.

NIBIOs varslingssystem for planteskadegjørere VIPS blir integrert i en ny mobilapp fra FAO. Den skal hjelpe lokale bønder i kampen mot planteskadegjørere i Afrika og Asia.

Spodoptera frugiperda, også kalt Fall Armyworm (FAW), er en nattsommerfugl som opprinnelig hører hjemme i Latin-Amerika. Sommerfuglen kan gjøre vesentlig skade på mais, ris og en rekke andre matplanter. De siste årene har den ført til store avlingstap og rammet millioner av bønder, særlig i Afrika og Asia. Bare det første året etter at den dukket opp i Afrika i 2016 ble tapene estimert til opp mot 6 milliarder dollar.

FAO har nå oppskalert arbeidet for å bekjempe skadegjøreren. Gjennom programmet «Sustainable Management of Fall Armyworm», hvor NIBIO er en av partnerne, har FAO begynt å utvikle en mobilapp som på sikt skal kunne hjelpe produsentene å identifisere, overvåke, ta grep og forutsi FAW-angrep.

Varsling Innen Planteskadegjørere (VIPS) er en digital varslingsplattform og mobilapplikasjon utviklet over mange tiår av NIBIO for norske bønder. Nå skal VIPS bli en sentral del av del av den nye appen FAMEWS.

IMG_0129_cropped.jpg
Berit Nordskog, forsker ved NIBIO, informerer om VIPS i Malawi. Malawi er ett av landene hvor jordbruket har lidd mest på grunn av FAW. Foto: FAO.

FAMEWS testes i Malawi

Malawi er ett av landene hvor jordbruket har lidd mest på grunn av FAW. Dette har spesielt store konsekvenser ettersom 90 % av befolkningen i Malawi er sysselsatt i landbruket, hovedsakelig gjennom selvbergingsjordbruk.

I et nytt pilotprosjekt skal bønder og landbruksrådgivere i Malawi teste ut den nye FAO-appen.

- FAO begynte straks etter introduksjonen av FAW til Afrika i 2016 å utvikle et digitalt verktøy hvor man kunne registrere forekomst av FAW. Etter registrering ble dataene presentert i form av observasjonskart. En stor database var altså starten, sier Karl Thunes, forsker ved NIBIO.

- For at denne informasjonen skal bli nyttig for bonden, må det være en toveiskommunikasjon mellom bonden og rådgivningen, forklarer han.

Nå samarbeider FAO med flere ulike institusjoner inkludert NIBIO, for å utvikle appen videre. Målet er at FAMEWS etter hvert skal bli et verktøy for å styrke lokale bønders muligheter til å takle planteskadegjøreren gjennom at diagnose og tiltak raskt kan kommuniseres tross store avstander, der bøndene tidligere har måttet vente lenge på rådgivning.

IMG_0163.JPG
I et nytt pilotprosjekt skal bønder og landbruksrådgivere i Malawi teste ut FAO-appen som har fått navnet FAMEWS.  Foto: FAO.

Fire pilarer

- Når det gjelder FAW-appen er det fire pilarer som må være med: Det er overvåkingsdelen - hvor er FAW til stede i øyeblikket? Det er identifisering – vi må være sikre på at det er riktig skadegjører. En prosjektpartner utvikler dette ved hjelp av kunstig intelligens som kan bestemme om det er FAW eller ikke ved å ta et bilde av skaden på planten, voksne dyr eller larvene. Så kommer rådgivningsbiten – hva skal bonden gjøre? Der er det flere løsninger og en interessant rådgivingsapp er utviklet av International Institute of Tropical Agriculture (IITA). Den fjerde pilaren er varsling – og det er her VIPS og NIBIO kommer inn, forklarer Thunes.

 

Atferden varierer med klima

Han sier arbeidet med å integrere VIPS, som bruker værdata og økologiske modeller for å varsle om spredning av planteskadegjørere, inn i FAMEWS har kommet langt. Forskerne bruker værdata fra yr.no der det ikke er værdata å hente fra lokale værstasjoner, men ønsket er å bruke så detaljerte og direkte værdata som mulig fra nasjonale meteorologiske institutt.

- NIBIOs arbeid i prosjektet er finansiert av NORAD, og de ønsket at vi skulle begynne  med uttesting i Malawi. Fordi mais er det suverent viktigste landbruksproduktet der, er også de negative konsekvensene av FAW formidable i Malawi, sier Thunes.

For å komplementere allerede pågående aktiviteter, er tanken i denne omgang å teste ut FAO-appen og VIPS sammen – det er altså kun disse to delene som er med i denne piloten.

- Vi vil se om modellen kommuniserer korrekt og gir riktige varsler. Hvis modellen for eksempel forutsier at FAW vil komme til et område om tre dager, må vi ut å sjekke om den kommer dit tre dager senere. FAW opptrer forskjellige i ulike klimaer - atferden varierer- så tjenesten må bygges ut i hver region, påpeker han.

IMG_0170.JPG
90% av befolkningen i Malawi er sysselsatt i landbruket, hovedsakelig gjennom selvbergingsjordbruk. Foto: FAO.

Har kommet for å bli

FAW-angrep kan begrenses ved endrede dyrkningsmønstre og det er flere aktører som jobber med dette. Ifølge Thunes er det ikke mulig å utrydde FAW fullstendig i Afrika, men forebyggende tiltak kan ha stor nytte:

-FAW er kommet for å bli i Afrika og bekjempelsesprogrammer må ha dette som utgangspunkt. Konvensjonelle sprøytemidler har kun effekt på eggmasser, fordi larvene spiser seg inn i planten kort tid etter klekking. Genetisk modifisert mais er ikke tilpasset småskalalandbruket i Afrika. Begge disse metodene er kostbare og vanskelig å gjøre bærekraftige i Afrika.

2-9-12.jpg
Fakta om Fall Army Worm

Fall Armyworm (Spodoptera frugiperda) er en nattsommerfugl som gjør stor skade på mais, ris og en rekke andre matplanter. I 2016 kom den til Vest-Afrika fra Amerika, og spredte seg i løpet av 1 ½ år over nesten hele kontinentet. Siden da har den også spredt seg videre til Asia og arten nådde Indonesia i 2019. Ifølge forskere er det kun et tidsspørsmål før den også kommer til Europa.

Det er larvene til FAW som gjør skade og disse lever primært på mais eller ris (to FAW varianter) men er funnet på over 400 plantearter verden over, derav mange nyttevekster som millet, løk, bomull og sitrongress. Utenfor Amerika er det så langt bare mais-varianten som er funnet.

Det som gjør FAW så truende er dens evne til å fly veldig langt. En gravid hunn kan fly opptil 100 km på et døgn med ‘eggleggingsstopp’ underveis. Hun kan legge inntil 1000 egg før hun dør. De har videre overlappende generasjoner og vil kunne påtreffes flygende kontinuerlig hele året, også utenfor vekstsesongen for mais.

Vi antar at FAW kan komme til Norge om sommeren, fordi den flyr fra sørstatene i USA og nord til Canada hvor den gjør skade i vekstsesongen. Den vi imidlertid ikke kunne overleve en norsk vinter.

Det første året etter introduksjonen var skadene på mais formidable. I enkelte områder gikk hele avlinger ut og tapsestimat for 2017 var på mellom 3 og 6 milliarder USD. Senere har skadene avtatt noe, muligens som et resultat av klima, økning i antallet naturlige fiender, forbedrede dyrkingsrutiner eller en kombinasjon av disse.

ef-20161122-121344.jpg
Sommerfuglen Spodoptera frugiperda. Foto: Erling Fløistad.
Fakta om VIPS

Varsling Innen Planteskadegjørere (VIPS) er en nettbasert varslings- og informasjonstjeneste utviklet for integrert bekjempelse av skadedyr og sjukdommer i jord- og hagebruksvekster. Tjenesten er åpen og tilgjengelig for alle, men retter seg spesielt mot bønder og rådgivere innen norsk landbruk. VIPS er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving (NLR), og har levert varsler om planteskadegjørere på Internett siden 2001.

20161115-RVPX3649-4.jpg
Larve av sommerfuglen "Fall Army Worm" (Spodoptera frugiperda). Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.