Hopp til hovedinnholdet

Naturens tålegrenser – muligheter og utfordringer

Hovinbekken_bekkedalen_ktg

Hovinbekken i Oslo. Foto: Kathrine Torday Gulden.

NIBIO ved Divisjon for miljø og naturressurser inviterer samarbeidspartnere, oppdragsgivere og andre interessenter til miljøkonferanse om hvordan vi må ta bedre hensyn til naturens tålegrenser.

Hovedinnleder er Dag Olav Hessen, professor ved Universitetet i Oslo og tilknyttet Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES). Hessen er kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon, samt sitt engasjement i krysningsfeltet mellom biologi, miljø og filosofi. Tittel på åpningsforedraget er "Naturens tålegrenser og vårt kollektive fotavtrykk: undergang eller overgang?

 

Øvrige presentasjoner gis av fagfolk både fra samarbeidspartnere og NIBIO.  Blant temaene som blir tatt opp er: 

  • Klimaendring; overvåking, effekter, tiltak og tilpasning
  • Vann; ressurs og utfordring
  • Jord; bruk, nedbygging, erosjon og vern
  • Revegetering og økosystemer i by- og arealplanlegging
  • Ressurser i kretsløp

 

Det blir mulig å stille med egne stands og postere, dette bes oppgitt i påmeldingen.

 

Konferansen finner sted på Holmen Fjordhotell i Asker den 21.-22. november 2017. 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.