Hopp til hovedinnholdet

Kurs i importkontroll og skadegjørere i planter

importkontrollstripe_mgu19

Foto: Erling Fløistad.

Senere i januar inviterer NIBIO til to kurs i importkontroll og skadegjørere i planter; ett grunnkurs og ett videregående kurs.

Regelverket for import av planter ble endret i 2016, fra da ble mye av ansvaret for å hindre introduksjon av alvorlige planteskadegjørere lagt på importørene. Mattilsynet fører nå blant annet kontroll med at importørene selv gjennomfører en god nok kontroll av plantene de importerer. En forutsetning for å gjennomføre tilfredsstillende kontroll er både god kjennskap til gjeldende regelverk og til aktuelle skadegjørere.
 

Kurs i samarbeid med Mattilsynet

NIBIO har gjennomført flere grunnkurs i importkontroll, nå kommer det første videregående kurset for importører. Importørene er blitt mer bevisst sitt ansvar, mange importører har blant annet sendt medarbeidere på kurs for å etterleve de nye importbestemmelsene.

– For å sikre fortsatt god plantehelse, må importørene sørge for at de har kunnskap om regelverk, skadegjørere, vertplanter og symptomer.

Avdelingsleder i NIBIO, Hanne Skomedal forteller:

– Vi har hatt flere kurs. Interessen har vært stor og tilbakemeldingen fra kursdeltagere gode. Derfor tilbyr vi nå to kurs i løpet av januar 2019. Først et nytt grunnkurs den 23. januar. Onsdagen etter, den 30. januar, setter vi opp et videregående kurs, der mer av dagen er satt av til praktiske øvelser i å påvise planteskadegjørere.

Begge kursene avholdes i Plantevernbygningen i Høgskoleveien 7 i Ås.  Dagene begynner kl. 09.00 og avsluttes kl. 16.00.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.