Hopp til hovedinnholdet

Norsk-kinesisk samarbeid på matsikkerhet, miljø og klimatilpasning

20151009-RVP_1309_cropped.jpg

Foto: Ragnar Våga Pedersen.

NIBIOs seksårige samarbeid med landbruksakademiet i Heilongjiang-provinsen ble nylig feiret som en del av en storstilt markering for instituttets 60-års jubileum. Provinsen er regnet som Kinas kornkammer og sentral for kinesisk matsikkerhet.

Seks er et lykketall som holder stand i Kina. Det var derfor ikke tilfeldig at det var den 06.06.2016 at Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences (HAAS) i Harbin feiret sitt 60 års-jubileum i en storstilt seremoni med 400 inviterte i salen. Flere av de fremste akademikerne i Kina var tilstede. Feiringen ble direktesendt til alle instituttets ansatte utenfor Harbin og åpnet med en tale fra Ministry of Science and Technology i Heilongjiang-provinsen. Det var også taler fra den norske ambassaden i Beijing, LMD i Norge og det velrenommerte Heilongjiang Institutt of Technology. 

HAAS, som har en viktig rolle for den nasjonale matsikkerheten i Kina, markerte også sitt seksårige samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ved denne anledningen. NIBIO ble vist frem som en viktig og langsiktig partner for HAAS på matproduksjon og matsikkerhet, som er vesentlige forskningsområder for NIBIO. Heilongjiangprovinsen er Kinas kornkammer. Det er derfor av stor betydning for matsikkerheten å ta vare på jorda her. Instituttene har nå inngått et nytt femårig vitenskapelig samarbeid.

Det er imidlertid ikke bare i denne landbruksregionen at NIBIO har fått en avgjørende rolle som forskningspartner. Instituttet er også en aktiv medspiller i arbeidet som nå gjøres på bærekraftig landbruk og matsikkerhet sentralt i Kina, gjennom samarbeidet med det viktige fagmiljøet Chinese Academy of Agricultural Science (CAAS) i Beijing. 

CAAS er Kinas største arbeidsgiver for toppforskere med kompetanse innen landbruksvitenskap og teknologi med over 5000 fagansatte. Akademiet har også en egen landbrukshøyskole med 4300 studenter. CAAS er involvert i å bygge opp landbruksvitenskapelig kompetanse i Afrika og har hovedansvar for landbruksforskning mot EU i Kina. Instituttets strategiske plan er å bli verdensledende på landbruksforskning.

Nils and vice minister Jiayang Li who is also president of CAAS_cropped.jpg
Viseminister i det kinesiske Landbruksdepartementet, Jiayang Li, som også er president for CAAS, sammen med konstituert administrerende direktør Nils Vagstad, NIBIO. Foto: NIBIO.

Deltakelse på sentrale arenaer

Så langt har NIBIO og HAAS blant annet utvekslet forskning gjennom flere workshops i Norge og Kina, gjensidig kunnskapsoverføring gjennom forskerutveksling, samt samarbeid om prosjekter, felles søknader til EU og vitenskapelig publisering. NIBIO har også hatt nytte av de forskjellige fasilitetene ved akademiet til feltstudier. 

Også ved CAAS er NIBIO involvert i en rekke ulike prosjekter innen blant annet plantehelse, miljø og bioteknologi. NIBIO har over en periode på mer enn 10 år utviklet nære og gode relasjoner til CAAS. 

NIBIOs rolle i kinesisk landbruksforskning kommer også til syne gjennom invitasjon til deltakelse på sentrale arenaer med Kina som global aktør. I 2013 holdt Bioforsk (nå en del av NIBIO) plenuminnlegg på den prestisjetunge kinesiske konferansen «Global Forum for Agricultural Science and Technology» (GLAST), som holdes hvert tredje år. GLAST har som formål å skape diskusjon om hvordan man kan styrke det globale samarbeidet innen landbruksforskning og landbruksteknologi. Deltakerlisten inneholder en rekke ledere for landbruksdepartementer, store forskningsinstitutter og internasjonale organisasjoner innen landbruk og utvikling, blant annet FAO, OECD, CGIAR og Verdensbanken. Rundt 80 nasjoner er representert på arrangementet. I 2016 skal GLAST avholdes i Haikou, Hainan provins, og igjen er NIBIO invitert til å holde innlegg - denne gang om hvordan verden kan utrydde global sult.

E48T6937 (1).JPG
Deltagere på det tredje kinesisk-norske forum for bærekraftig landbruksutvikling. Fra venstre: Xiaodan Wang (HAAS), Weiting Liu (HAAS International office), forsker Carl Spetz (NIBIO), avdelingsleder Daniel Rasse (NIBIO), Yngvild Wasteson (NMBU), Kinakoordinator Jihong Liu Clarke (NIBIO), konstituert adm. direktør Nils Vagstad (NIBIO), visepresident Di Liu (HAAS), ambassaderåd Thomas Hansteen (Den norske ambassaden i Beijing), Xiaodong Tang (HAAS), avdelingsdirektør Harald Ribe (LMD), divisjonsdirektør Arne Hermansen (NIBIO), seniorforsker Marianne Bechmann (NIBIO), Ning He (HAAS) og Yidan Li (HAAS).

Langsiktig og systematisk arbeid

Ifølge Nils Vagstad, konstituert administrerende direktør for NIBIO, har det norske instituttet fått en høy stjerne i Kina takket være et langsiktig og systematisk arbeid. 

- Vi har konsekvent siktet oss inn mot politisk viktige aktører nært departementene og har klart å opparbeide oss tillit. Dessuten har NIBIOs fokus vært samarbeid med partnere som matcher oss, det vil si at vi har konsentrert oss om landbruksakademier og hatt mindre fokus på universiteter. Det er forskning og ikke utdanning som er vårt hovedfokus, sier Vagstad.

- Men samtidig har vi utmerket vitenskapelig samarbeid også med en rekke universiteter, legger han til.

Et annet viktig moment er et gjensidig gunstig samarbeid.

- Vi forstår kulturen og klarer å bygge gode relasjoner. Men det er selvsagt også viktig at samarbeidet er en ‘vinn-vinn-situasjon’ for begge parter. Kina har som mål å bli en kjempestor aktør på landbruksforskning og teknologi. Men for å klare dette må de ha gode samarbeidspartnere, sier Jihong Liu Clarke, seniorforsker ved NIBIO og koordinator for instituttets Kinasamarbeid.

 

Kina er viktig for verden

Kinesisk matsikkerheter ikke bare viktig for Kina. Hele verden, inkludert Norge, blir påvirket av hvordan Kina løser sine utfordringer. Kina er et av seks land som omfattes av regjeringens Panorama-strategi for å etablere langsiktig høyere utdannings- og forskningssamarbeid.

- Kina er enormt viktig for verden. Vi er fundamentalt avhengige av at Kina fortsetter den positive utviklingen som har preget landet de siste 25 årene, sier Vagstad

Ifølge NIBIO-direktøren har Kina i dag en massiv satsing på bærekraftig landbruk, og dette står høyt på den nasjonale femårsplanen:

- Norge og NIBIO har lang erfaring innen dette området og er derfor en svært interessant samarbeidspartner for kinesiske forskningsinstitutter. Kina sitter på både problemer og muligheter. Klimaendringer og matsikkerhet kan man ikke løse alene, men gjennom satsing på forskning og internasjonalt samarbeid har de mulighet til å finne gode nasjonale og lokale løsninger der man også kan trekke veksler på andres erfaringer.

- Kinesiske miljøer kan lære av våre erfaringer, og vi vil ha mye å lære av kinesiske kollegaer som på mange områder er svært avanserte både teknologisk og vitenskapelig. Kina blir en vitenskapelig supermakt. Vi har utviklet gode relasjoner over en perioder på over 10 år, og for vår del har det vært et strategisk viktig valg å være tilstede både på provinsnivå og nasjonalt, sier Vagstad.

DSC00450_cropped.jpg
Den fredsprisnominerte kinesiske professoren Longping YuanPing, kjent som hybridrisens far, sammen med Jihong Liu Clarke, seniorforsker ved NIBIO og koordinator for instituttets Kinasamarbeid. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Forskningsdiplomati

På grunn av de politiske utfordringene har mange trodd at det ville være vanskelig å få til et samarbeid. Men NIBIOs samarbeid er et godt eksempel på hva forskningsdiplomatiet kan utrette. 

- Gode relasjoner er kritisk for forskning, og vi har svært gode bilaterale relasjoner i Kina. Vi blir møtt med velvilje og engasjement for å dele kunnskap. Samarbeidet er en plattform for gjensidig læring og erfaringsutveksling. For oss er det viktig å være en markant aktør internasjonalt, både for å hente kunnskap hjem, men også for å yte et reelt bidrag, sier Vagstad. 

- NIBIO har fått tydelige signal om at vi er en viktig forskningspartner for videre samarbeid i Kina, og dette er vi veldig fornøyde med, legger Clarke til. 

NIBIOs forskningsprosjekter i Kina har blant annet har vært finansiert av Utenriksdepartementet gjennom den norske ambassaden i Beijing, Landbruksdepartementet og Norges Forskningsråd (NFR). Men også det kinesiske forskningsdepartementet har vært med å finansiere flere prosjekter.

 

Fakta om Heilongijang

Heilongijang-provinsen ligger i det nordøstlige Kina og har 35 millioner innbyggere. Dette er et av Kinas største og viktigste landbruksområder, med blant annet stor potetproduksjon.

WP_20160608_20_06_49_Pro_cropped.jpg

Mottagelse for NIBIO og CAAS i den norske ambassadørens residens i Beijing. Fra første rad og oppover, fra venstre mot høyre: 1. rad: Xifeng Gong (CAAS), Svein Ole Sæther (ambassadør, Norske ambassaden i Beijing), Arne Hermansen (NIBIO), 2. rad: Trond Rafoss (NIBIO), Jihong Liu Clarke (NIBIO), 3. rad: Audun Korsæth (NIBIO), Knut Roald Sørlie (Innovasjon Norge), Tianjin Chen (CAAS), Jan Wilhelm Grythe (Den norske ambassaden i Beijing). Harald Ribe (LMD), Yngvild Wasteson (NMBU), Xiande Li (CAAS), Weixiong Huang (CAAS), Marianne Beckmann (NIBIO), Liv Fossum (Norge), Thomas Hansteen (Den norske ambassaden i Beijing), Daniel Rasse (NIBIO), Krzysztof Kusnierek (NIBIO) og Yuxin Miao (China Agriculture University).

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.