Hopp til hovedinnholdet

Et grønt mattilbud på Helgeland

økologiske råvarer_cropped

Økologiske råvarer. Foto. Eva Narten Høberg.

Det er mulig å gi både unge og gamle et grønt, økologisk tilbud. I Dønna kommune på Helgeland har man nådd målet om å øke det økologiske forbruket i kommunens storhusholdninger.

Tar økologisk mat på alvor

Bakgrunnen for satsingen er myndighetenes målsetting om å øke den økologiske matproduksjonen og forbruket av økologisk mat til 15 % innen 2020. Denne utfordringen har Dønna kommune i Nordland tatt alvorlig. Innen årets sommeravslutning hadde kjøkkenet ved Dønna omsorgssenter og Dønnamannen kantine ved Dønna barne- og ungdomsskole, godt over 20 % økologiske råvarer i sine severingstilbud. Dette kvalifiserer til bronsemerket for økologisk servering – en sertifiserings- og merkeordning som forvaltes av Debio.

- Det er i seg selv en sjeldenhet at det finnes kantiner ved norske grunnskoler. Allerede her har Dønna kommune markert seg ved å tilby mat til ungdomsskoleelevene, sier Eva Høberg, NIBIO-forsker med matkultur som fagfelt.

- Elevene er selv med på å tilberede og servere maten, som selvfølgelig er laget fra grunnen av med et solid innslag av økologiske råvarer.

kjøkkentjeneste_cropped.jpg
Elevene har kjøkkentjeneste og er selv med på å tilberede og servere maten i kantinen til Dønna barne- og ungdomsskole. Foto: Eva Narten Høberg.

Det er mye helse i et godt måltid

- Effekten av å innta en næringsrik lunsj er tydelig merkbar både på læringsmiljøet og det sosiale miljøet for øvrig. I tillegg er renholdet enklere som en følge av at all mat inntas i kantina, og flukten til butikken i friminuttene er så godt som borte, sier Anne Berit Johansen som er rådgiver ved Dønna barne- og ungdomsskole.

Også Dønna omsorgssenter har høyt fokus på å tilby de eldste innbyggerne i kommunen tradisjonsrik og næringsrik mat fra bærekraftig produserte råvarer. De har sammen med sykehjemmene i nabokommunene (HALD) utgitt en egen kokebok, "Tradisjonsmat på sykehjemsfat", som gir et godt bilde av hvordan man kan vektlegge tradisjons- og næringsrike måltid i trivelige omgivelser.

- Det er mye helse i et godt og trivelig måltid, sier Høberg.

fornøyde elever_cropped.jpg
Effekten av en næringsrik lunsj er tydelig på miljøet ved Dønna barne- og ungdomsskole. Foto: Eva Narten Høberg.

Vil handle råvarer fra produsentene

Det er ikke alltid like enkelt å få tak i økologiske råvarer, og storhusholdningene rundt om i Norge etterspør økt tilgang direkte fra produsentene. Slik kan man unngå det fordyrende mellomleddet i varehandelen, og øke mulighetene for bruk av økologisk mat.

 

Økologiske ringvirkninger

- Prosjektet i Dønna kommune vekker nasjonal oppsikt og Dønna kan med rette kalles en foregangskommune på feltet, sier Høberg.

- Satsingen har også fått ringvirkninger ved at flere har fått fokus på økologisk mat i kommunen og i regionen. Blant annet er bakeriet "Dønnabrød" i en omleggingsfase for å kunne tilby økologiske brød til kantina. Gårdsrestauranten "3 Kalver" på Dønna jobber for å gjøre seg fortjent til bronsemerket for økologisk servering.

Mosjøen videregående skole, studiested Marka, har også fått bronsemerket for sin kantine. Erfaringsutveksling med prosjektet i Dønna og andre tiltak i NIBIO-regi, har stått sentralt også i dette arbeidet.

Markering av bronsemerket_cropped.jpg
Dønna omsorgssenter og Dønna barne- og ungdomsskolebronsemerket har mottat bronsemerket for økologisk servering. Foto: Eva Narten Høberg.

 

Kontaktpersoner i prosjektet:

Dønna barne- og ungdomsskole, ved Anne Berit Johansen. Tlf.: 90868487

Dønna omsorgssenter, ved Mona Vang Olsen. Tlf.: 99258441

Mosjøen videregående skole, ved Per Theodor Tørrissen. Tlf.: 45240850

 

Fakta

Hvorfor økologisk mat?

Første halvår av 2014 økte det nasjonale salget av økologisk mat med 31,7 % (en omsetning på totalt 865 mill. kroner).

Det er ulike grunner til at forbrukerne etterspør økologisk mat, og argumentene er bl.a. knyttet til helse, miljø og dyrevelferd.

Myndighetenes hovedargument for å øke økologisk produksjon og forbruk, er miljøaspektet; det er et stort behov for å produsere mat på en bærekraftig måte.

Hva er økologisk mat?

Økologisk mat kommer fra gårder som ikke bruker kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler i matproduksjonen.

Dyrene har bedre plass i fjøset og gis større mulighet for uteliv og naturlig atferd.

Økologisk bearbeidet mat har mindre tilsetningsstoffer.

Ø-merket

Dersom du vil velge økologisk mat, se etter Ø-merket i butikker og på serveringssteder.

Økologisk i Dønna

Prosjektet er et samarbeid mellom storhusholdningene ved Dønna barne- og ungdomsskole, Dønna omsorgssenter, landbruksavdelingen i Dønna og NIBIO (tidligere Bioforsk Tjøtta).

Andre samarbeidsparter er kommunens folkehelsekoordinator, Norsk Landbruksrådgiving Helgeland, flere Foregangsfylker for økologisk produksjon og forbruk, bakeriet Dønnabrød og Dønna Bondelag.

Prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Nordland, Nofima og Foregangsfylker for økologisk produksjon og forbruk (Vestfold, Oslo, Akershus og Østfold).

Prosjekteier: Dønna kommune.

Prosjektleder: NIBIO

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.