Hopp til hovedinnholdet

EAT-rapporten blir tema på NIBIO-konferansen

vegetables-1584999_1920

Foto: Pixabay.

Programmet for NIBIO-konferansen 2019 er utvidet med to nye poster. Strategisjef Olav Kjørven i EAT Foundation presenterer EAT-Lancet-rapporten, og i avslutningssesjonen diskuterer vi dilemmaer knyttet til mat og landbruk.

Rapporten fra EAT-Lancet kommisjonen har fått mye oppmerksomhet den siste uka. Hovedkonklusjonen er at kosthold og matproduksjon må endres radikalt for at vi skal kunne produsere mat nok til en befolkning som ventes å telle 10 milliarder mennesker innen 2050. En av anbefalingene er at forbruket av kjøtt ikke bør ikke overstige 14 gram per dag, samtidig som inntaket av nøtter, grønnsaker og frukt må dobles.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Blant annet er bondeorganisasjonene i mange land svært kritiske, og debatten går høyt også i Norge.

På første dag av NIBIO-konferansen 2019 vil strategisjef Olav Kjørven i EAT Foundation presentere hovedpunktene i EAT-Lancet-rapporten. Deretter legger vi opp til en samtale og diskusjon på scenen der vi tar tak i noen av rapportens premisser og konklusjoner. 

Portrait_web_Olav_577x442
Strategisjef Olav Kjørven i EAT Foundation. Foto: EAT Foundation.

Kampen om sannheten

Generelt har diskusjonene rundt mat, landbruk, helse og bærekraft kanskje aldri gått høyere enn de gjør i dag. I dagens samfunn har vi tilgang til alt for mye informasjon. Mange av oss lever imidlertid i ekkokamre der vi bare snakker med folk som har samme oppfatning som oss selv.

I avslutningssesjonen vil vi sette søkelyset på noen viktige myter, trender og dilemmaer i dagens kunnskapssamfunn.

Vi har invitert Birger Svihus og Gorm Sanson til en samtale med Nils Vagstad og konferansier Erik Wold. Svihus er professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Sanson er veterinær ved Felleskjøpet Fôrutvikling.

- For oss er det selvsagt svært viktig at den vitenskapelige kunnskapen blir forstått ute i samfunnet, forteller Vagstad. Men det er ikke alltid enkelt. Det er mange sterke stemmer og oppfatninger. Hva er rett og hva er galt? Og hva er risikoen ved og konsekvensen av mange av de oppfatningene som sprer seg. På noen områder er det et betydelig avvik mellom vårt forskningsfaglige kunnskapsgrunnlag og de oppfatningene som ser ut til å spre seg blant forbrukere gjennom blogger og sosiale medier.

2_NK19_2Andreas Wahl-Foto_Linda-Varpe
Fysiker og programleder Andreas Wahl deltar også på NIBIO-konferansen. Han skal snakke om hvordan man formidler kontroversielle forskningsresultater. Foto: Linda Varpe.

 

NIBIO-konferansen 2019
NIBIO-konferansen_2019_logo_web.jpg
NK19 Gorm Sanson, FKF_cropped.jpg
Gorm Sanson, spesialveterinær innen dyrevelferd og dyrehelse, Felleskjøpet Fôrutvikling. Foto: Privat.
ler trappa.jpg
Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Foto: NMBU.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.