Hopp til hovedinnholdet

Nasjonale hesteraser er kritisk truet

RIMG2490.JPG

Fjordhest. Foto: Åsmund Asdal.

Skal de tre nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest bestå, må det øremerkes midler til formålet før det er for seint.

Det sier anbefalingen fra utvalget nedsatt av Landbruks- og matdepartementet i fjor høst for å evaluere bevaringsarbeidet for de nasjonale hesterasene. I sin nylig framlagte rapport går de inn for å øremerke midler til bevaringsarbeidet, og opprette et rådgivende fagutvalg for prioriteringer av avlstiltak i tråd med Handlingsplan for nasjonale hesteraser 2011 – 2020.  

- Vi har vært med i evalueringsutvalget, og har stor tro på anbefalingene som er gitt i rapporten, sier Nina Sæther, leder av Norsk genressurssenter. 

- I tillegg til hovedanbefalingene, har utvalget prioritert flere faglige tiltak for å bedre situasjonen for disse rasene på sikt, forklarer Sæther, og fortsetter: 

- Norsk genressurssenter er spesielt glad for anbefalingen om at antall bedekte hopper skal rapporteres årlig, og at det må innarbeides rutiner for beregning av innavlsstatus i hver rase. Dessuten oppfordres Norsk hestesenter til å øke sin avlsfaglige kompetanse. 

Dette er tiltak vi har erfart er av uvurderlig verdi i bevaringsarbeidet for de truede husdyrrasene som Norsk genressurssenter har ansvaret for, slik som de bevaringsverdige storferasene, forteller leder ved Norsk genressurssenter, Nina Sæther.

- Overvåking av avlshunndyr og høg kompetanse på avl i små populasjoner er viktige verktøy for den faglige institusjonen som skal gi råd til de som driver det praktiske avls- og bevaringsarbeidet, legger lederen for Norsk genressurssenter til.

Da initiativet fra Landbruks- og matdepartementet til en evaluering av bevaringsarbeidet kom, ble det svært positivt mottatt av de mange som er engasjert i dette arbeidet. Nå er forventingen stor til at departementet legger til rette for at utvalgets anbefalinger kan settes ut i livet.

Fakta

Ifølge rapporten Evaluering av dagens bevaringsarbeid for de tre nasjonale hesterasene har antall fødte føll for disse rasene stupt de siste ti årene. Det blir årlig født rundt 100 føll per rase, noe som gjør at de alle regnes som kritisk truet.

Derfor er det svært viktig å komme i gang med tiltak som kan snu trenden.

Norsk genressurssenter

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.