Hopp til hovedinnholdet

Bonde fikk produktive arealer etter jordflytting

Flytte-jord-DSC_0353.jpg

Foto: Trond Knapp Haraldsen.

Jordsmonn som ble flyttet i Nedre Eiker i 1981 har gitt produktiv jord viser en ny masteroppgave fra NMBU i samarbeid med NIBIO.

Resultatene fra undersøkelsene og erfaringer med jordflytting vil bli presentert på en egen Markdag på Søndre Horgen Gård i morgen.

Jordflytting blir i dag sett på som en mulig løsning på den stadige konflikten mellom jordvern og utbygging i sentrale strøk. Men det er lite kunnskap og få eksempler å vise til.

Gjennom arbeidet med sin masteroppgave ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), har Torhild Narvestad Anda undersøkt flyttet jord i Nedre Eiker. Dette er et eksempel på hvordan jordflytting har fungert i praksis, gjennomført i forbindelse med omlegging av daværende E 76 i 1981, nå Fv283.

Jordflytting er også et aktuelt tema i dag blant annet når det gjelder utbyggingen av E18 gjennom Ås og Ski, samt den potensielle utbyggingen av Ikea på dyrket jord i Vestby kommune.

 

Positive resultater

Arealer med flyttet jord ble sammenlignet med opprinnelig jordsmonn i direkte tilknytning, blant annet gjennom beskrivelse av jordprofiler. Resultatene av jordflyttingen i Nedre Eiker viser at arealene med flyttet jordsmonn ble produktive og på nivå med referansejord som har vært dyrket på vanlig måte i lang tid.

Nå inviterer NIBIO til en markdag onsdag 24.08.2016 på Søndre Horgen gård i Nedre Eiker, fra kl. 12.00-15.00, for å presentere resultatene fra undersøkelsen. Tidligere og nåværende gardbrukerne orienterer også om sine erfaringer med drift og produktivitet på den flytta jorda.

Representanter for utbyggere som Statens vegvesen, Jernbaneverket og IKEA, planleggere fra ulike konsulentfirma, representanter fra lokal og regional forvaltning, og media er invitert.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.