Hopp til hovedinnholdet

Beskytt trærne mot bladspisende veps

20030722ef0114

Lindebladvepslarver. Foto: Erling Fløistad.

Bladverket til lindetrær og eik kan til slutt ligne brune, tørre kniplinger når larvene til den bladspisende lindebladvepsen har vært på ferde.

Lindebladvepsen stikker ikke oss mennesker. Den angriper hovedsakelig lind og eik, men også f.eks. bøk, pil, vier, poppel og bjørk. 

Plantevepsen er vanlig i Midt- og Sør-Europa, der den kan gjøre stor skade i herjingsår. Vepsen finnes også i hele Sør-Norge og et stykke opp i Nordland, men slike store skadeår som det som forekommer sør i Europa er sjeldnere i Norge - antakelig fordi vi har et kjøligere klima og fordi vi har mindre bestander av lindetrær og eik. 

Men noen somre gjør lindebladvepsen likevel stor skade på gatetrær, småtrær og nyetablerte trær også her hos oss.

ef-20120803-092039
Voksen lindebladveps. Foto: Erling Fløistad.

Verst på ettersommeren

Lindebladvepsen trives spesielt godt i tørre og varme somre. De voksne bladvepsene gjør ingen skade, men det er verre med larvene; de spiser underhuden på bladet og pallisadevevet mellom bladnervene, slik at bare et tynt lag overhud blir stående igjen. Etter hvert tørker overhuden på bladet inn og blir brun. 

Her i landet rekker plantevepsen å utvikle to generasjoner i løpet av sommeren, i alle fall i sør. 

- Angrepet av første generasjon larver på forsommeren er som regel lavt og kan lett overses. Larvene i den andre generasjonen på ettersommeren, opptrer som oftest i mye større mengder, og ødelegger en langt større andel av bladverket, sier insektforsker Nina Svae Johansen fra NIBIO.

plh-2007-0055
Lindebladveps - larver på halvspiste blad. Foto: Erling Fløistad.

Veksten stagnerer

Ved store angrep kan så mye av bladverket bli ødelagt at veksten stagnerer hos planter i potter, unge trær, nyplantede trær og trær med liten tilvekst. 

Tiltak bør settes inn mot den første generasjonen lindebladveps som opptrer om våren. 

- Fjern angrepne blad og ødelegg dem for å redusere oppformeringen. Trærne kan også ristes over en presenning slik at larvene faller ned, eller spyl av med vann. Larvene må samles opp og drepes, sier Svae Johansen. 

Dersom det har vært sterke angrep i nærheten året før - dekk krona på sårbare småtrær med fiberduk i perioden lindebladvepsene svermer. 

Hvis du har du hatt angrep på egne trær året før kan det ligger pupper i bakken. Dekking med fiberduk på bakken under trekronas rekkevidde (og litt til) kan hindre de voksne lindebladvepsene som klekker fra puppene i å fly opp i treet. 

En limring rundt stammen under de nederste greinene vil fange de larvene som kryper ned fra stammen for å forpuppe seg i jorda.

Ukas småkryp logo.jpg
Fakta om lindebladveps

Latinsk navn: Caliroa annulipes

Insektgruppe: Familie bladveps (Tenthridinidae) underorden planteveps (Symphyta)

Utseende/Kjennetegn: Voksne lindebladveps er knapt 1 cm lang, tettbygd kropp, kompakt og helt svart. Beina er også svarte med noen lyse felt. Vingene holdes flatt over bakkroppen, er mørke, gjennomsiktige og skinnende og spiller i flere farger når sola skinner på dem. Antennene er ganske lange, litt tykke og rette.

Larvene blir litt over 1 cm. Kroppsformen er som en svært langstrakt pære, der det svarte eller brune, skinnende hodet sitter i den tykkeste enden. Unge larver er egentlig gjennomsiktige, men tarmen med den grønne bladmassen de har spist syns tvers igjennom huden slik at de ser grønne ut. Eldre larver blir gulgrønne bak og gulbrune foran. Hele kroppen blir dekket med et gulaktig slim som er skinnende og gjennomsiktig. Larven kan faktisk ligne en liten, grønngul snegle.

Økologisk rolle: Plantespiser

Betydning for hagen: Skadedyr

Hvor finner du den: Hele Sør-Norge og et stykke opp i Nordland

Symptomer og skader på planter: Larvene spiser underhuden på blader slik at brune nerver og overhud står igjen. Sterkt angrepne blad tørker helt og ruller seg nedover og innover, men blir hengende på treet. Ved store angrep kan bladverket bli fullstendig oppspist slik at trærne står helt brune på ettersommeren.

Tiltak i hage:

  • Velg en type lind som ikke blir så sterkt angrepet.
  • Har det vært sterke angrep i nærheten året før kan krona på sårbare småtrær dekkes med fiberduk i den perioden de voksne lindebladvepsene svermer.
  •  Hvis du har du hatt angrep på egne trær året før kan dekking med fiberduk på bakken under trekronas rekkevidde, hindre de voksne lindebladvepsene som klekker fra puppene i å fly opp i treet.
  • Fjern angrepne blad og ødelegg dem for å redusere oppformeringen og skade av andre generasjon.
  • Trærne kan også ristes over en presenning el.lign. slik at larvene faller ned, eller larvene kan spyles av med vann. Larvene må samles opp og drepes.
  • Limring rundt stammen og de nederste greinene.

 

Kilde: Nina Svae Johansen, forsker entomologi, NIBIO.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.