Hopp til hovedinnholdet

Arne Rørå - ny styreleder i NIBIO

erfl-20221110-122237

Arne Rørå, administrerende direktør i NORSKOG, er oppnevnt som ny styreleder for NIBIO fra 1. januar 2023. Foto: Erling Fløistad

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt Arne Rørå som leder for styret i NIBIO for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2026. Rørå har vært medlem av NIBIOs styre siden etableringen i 2015, og har svært god kjennskap til fagområdene og organisasjonen.

- Jeg er glad for den tilliten LMD har vist meg ved oppnevningen som styreleder. Jeg har alltid hatt et sterkt engasjement for NIBIO, noe som har sitt utgangspunkt i de viktige oppgavene NIBIO har i sitt samfunnsoppdrag, sier Arne Rørå.

- Det er vanskelig å se for seg noe som er viktigere enn å utvikle den kunnskapen NIBIO forvalter, sier han.

Arne Rørå framhever at det grønne skiftet er ikke lengre en floskel som kun brukes i flotte taler, men en realitet. Produksjonen av «grønt» karbon og grønne produkter fra fornybare ressurser som på sikt kan redusere behovet for «svart» karbon må øke.

- Potensialet er stort, men ressursene er ikke ubegrenset, sier han.

- I dette perspektivet blir ressursforvaltning som balanserer de mange behov arealene skal dekke viktigere enn noen gang. Krigen i Ukraina har vist oss behovet for matsikkerhet, matberedskap, lokal produksjon og distribusjon av mat, og ikke minst behovet for fornybar energi. Samtidig står vi oppe i både en naturkrise og en klimakrise som stiller nye krav til hvordan landbruket skal utøve sin næringsvirksomhet.

 

Livsviktig kunnskap

Arne Rørå er opptatt av at ny teknologi og gjennomgående digitalisering av hele samfunnet gir grunnlag for innovasjon, verdiskaping og både bedre og mer effektiv forvaltning. De politiske rammene for landbruket og norsk arealforvaltning fastsettes i økende grad utenfor Norge slik som EUs Green Deal, Fit for 55, EUs taksonomi for bærekraftig finans, og EUs skogstrategi, for å nevne noen eksempler. Ikke alle disse er tilpasset norske forhold.

- Svaret på alle disse utfordringene er kunnskap og NIBIOs kompetanse plasserer seg på godt og vondt midt i smørøyet for utvikling av dagens og fremtidens kunnskapsbehov. På godt fordi kunnskapen er livsviktig. På vondt fordi ikke alle får de svarene de ønsker seg, og det vil utfordre både ny kunnskap og kunnskapsprodusenten. NIBIOs faglige integritet må vernes om og er grunnlaget både for å utfordre, opplyse og for å få innflytelse - og ikke minst for å ta de faglige fighter som kommer, sier Arne Rørå.

 

Høy stjerne

- At storsamfunnet trenger NIBIO og at NIBIO har en høy stjerne hos Landbruks- og matdepartementet er det ikke tvil om. Det ble også synliggjort i årets statsbudsjett hvor NIBIO kom godt ut av det sammenliknet med mange andre, sier han.

Arne Rørå understreker at NIBO er en veldrevet organisasjon som har hatt en god utvikling på tross av den uro og merbelastning både fusjonen, Riksrevisjonen, skifte av datasystemer og mye annet har skapt siden etableringen i 2015.

- Jeg ser frem til å tiltre som styreleder og håper at styret som kollegium i tett samarbeid med ledelsen i NIBIO skal videreføre det gode arbeidet som er gjort over mange år, og bidra til fortsatt å utvikle NIBIO i takt med de mulighetene som oppstår og storsamfunnets behov for kunnskap, avslutter Rørå.

Arne Rørå overtok etter avtroppende styreleder Victor D. Norman ved årsskiftet.

OM ARNE RØRÅ

- Jobbet i Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) i 7 år.

- Satt i rådet for NIJOS fra 1994 til etableringen av Skog og landskap.

- Nestleder i styret for Skogforsk.

- Styremedlem i Skog og landskap første år, overtok deretter som styreleder og satt i åtte år frem til fusjonen med Bioforsk og NILF

- Satt i interimsstyret for NIBIO under fusjonsprosessen, mens de tre instituttene ble drevet separat

- Styremedlem i NIBIO fra 2015

- Adm direktør for NORSKOG fra 1994

- Styreleder for NORSKOGs datterselskap NORTØMMER AS og andre selskap eiet helt eller delvis av NORSKOG

 

ANNET:

- Styreleder for MINA ved NMBU

- Har omfattende erfaring fra internasjonalt skogbruk, bl.a. etablert og vært styreleder for Foran Real Estate (2006-2018)-en skogeiendom på 550.000 dekar i Latvia og konsulentselskapet Foran Baltic også dette i Latvia.

- Styreleder for NORTEAK: Eier og driver teakplantasjer i Nicaragua.

- Har jobbet som konsulent bl.a. i Uganda og Kirgisistan

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.