Hopp til hovedinnholdet

Åpent for nominasjoner til PLANTEARVEN-prisen 2018

M.Rasmussen - større

Prisen består av et unikt PLANTEARVEN-trykk av Ås-kunsteren Otto Østenstad og et diplom. PLANTEARVEN-trykket er et nummerert grafisk trykk med et opplag på 50. Foto: M. Rasmussen.

Norsk genressurssenter ønsker nominasjon av kandidater til PLANTEARVEN-prisen. Prisen kan gis til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en betydningsfull innsats innen bevaring og bruk av genetisk mangfold av planter.

PLANTEARVEN–prisen er opprettet for å stimulere til opplysning, engasjement og tiltak for å bevare og bruke genressursene våre.

Prisen er en påskjønnelse for spesiell innsats som fremmer målsettinger om bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetisk mangfold og variasjon, som beskrevet i handlingsplanen for plantegenetiske ressurser.  

 

Hvem kan få prisen?

PLANTEARVEN-prisen kan gis til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en særlig fortjenestefull innsats innen bevaring og bruk av genetisk mangfold innen planter.

Ved bedømmelsen legges det vekt på innsats innen ett eller flere av disse områdene:

  • Aktiv bevaring av verdifullt plantemateriale gjennom innsamling og kontinuerlig stell og vedlikehold av plantemateriale eller verdifulle voksesteder
  • Særlig viktig forskning og foredling av nye sorter gjennom bruk av mangfold, og til nytte for norsk matproduksjon. Aktive bidrag til økt bruk av gammelt plantemateriale f.eks. innen foredling, bidrag til spredning av plantegenetisk mangfold, restaurering av voksesteder for verdifulle planter i kultur eller natur, bruk av historisk plantemateriale i nye sammenhenger. Aktiv innsats for å overvåke og ta vare på arter og genotyper av nytteplanter i naturområder der disse er truet.
  • Opplysning og informasjonsvirksomhet som fremmer interessen for PLANTEARVEN på en positiv måte.
  • Andre forhold som kan være av betydning for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser.

 

Foreslå kandidater

Norsk genressurssenter ønsker nominasjon av kandidater til prisen. Frist for nominasjon er 25. august 2018. Nominasjon av kandidater til prisen kan gjøres av alle.

Sittende medlemmer av  Genressursutvalg for kulturplanter kan ikke nomineres.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.