Hopp til hovedinnholdet

Analysekontrakt på 5,4 millioner

ef-20161214-095325.jpg

Agnethe Christiansen, (t.v.) og Kari Stuveseth (t.h.) fra NIBIO sammen med Hanne Marit Gran fra Mattilsynet. Kontrakten for 2016 12 på analyser for 5,4 millioner kroner. Foto: Erling Fløistad.

NIBIO skal fortsatt analysere norske og importerte matvarer for rester av plantevernmidler. Dette oppdraget sikrer norsk mattrygghet og lar NIBIO beholde viktig kompetanse innen forskning og utvikling for landbruk og miljø.

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler for å sikre trygg mat. Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi ved NIBIO - Divisjon for bioteknologi og plantehelse - er ansvarlig for alle de kjemiske analysene som inngår i programmet.

Analysene utføres i eget laboratorium og vi analyserer for rester av rundt 380 ulike plantevernmidler. Analysene skjer for det meste med såkalte multimetoder, som påviser en rekke ulike midler i samme prøve, supplert med spesialmetoder. Laboratoriet har hatt dette oppdraget helt tilbake til 1990. Kontrakten for 2017 ble nylig underskrevet av divisjonsdirektør Arne Hermansen. Den nye kontrakten er på nesten 5,4 mill kroner eks mva., en svak økning i forhold til fjoråret. Det skal analyseres cirka 1300 prøver som skal komme fra både norskproduserte og importerte vegetabilske næringsmidler, samt 24 prøver av animalsk fett. Nytt av året er at fôr til landdyr er kommet inn igjen i programmet og at det også skal analyseres for plantetoksiner i 35 kornprøver. 

Analyseoppdraget for Mattilsynet støttes opp av midler fra LMD til Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap. I dette inngår også planlegging og oppfølging av prøveuttaket, metodeutvikling, analyser i EU-koordinert program, kvalitetssikring og rapportering til EFSA. 

– Vi er veldig fornøyd med det gode samarbeidet vi har med Mattilsynet og omfanget av oppdraget i dag og fremover, sier prosjektleder Agnethe Christiansen. Disse analysene er en svært viktig bærebjelke for driften av laboratoriet ved avdelingen.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.