Til dokument

Sammendrag

For å kunne utvikle kunnskapsbaser for forskning innen en bærekraftig forvaltning av skog og skogbruk, er det viktig å ha skogforsøk og å ta vare på de langsiktige feltforsøk i skog som NIBIO i dag forvalter. Rammebetingelser for skog og skogbruk er imidlertid i endring, og hensynet til nye problemstillinger skal også ivaretas. Den lange tidshorisonten i skog på minst 50-100 år, og i noen tilfeller lenger, understreker også viktigheten av å ha en stor portefølje av langsiktige feltforsøk i skog.......

Sammendrag

Ungskogpleie anses å være blant de viktigste behandlingsmessige tiltak man kan gjennomføre i skogen og med solid tradisjon i nordisk skogbruk. I denne artikkelen ser vi litt nærmere på hvordan ungskogpleie bidrar til å påvirke skogens langsiktige utvikling. Skogforskningen har siden 1950-tallet drevet systematiske undersøkelser på effektene av ungskogpleie.