Hopp til hovedinnholdet

Utlekking av plantevernmidler i jordsmonnet

Tabeller for å vurdere sannsynligheten for utlekking av plantevernmidler i jordsmonnet. Et verktøy til hjelp ved planlegging av sprøyting

Bønder i Norge mangler gode verktøy for å kunne vurdere om plantevernmidlene de bruker, kan transporteres nedover i jordsmonnet under deres jord- og klimaforhold. NIBIO har utviklet brukervennlige tabeller som indikerer sannsynligheten for utlekking av plantevernmidler under ulike jord- og klimaforhold. Målsetningen er at man ved hjelp av tabellene kan finne det mest miljøvennlige alternativet blant de aktuelle plantevernmidlene man kan velge blant. Tabellene gir ingen fasit på hvordan plantevernmidlene vil oppføre seg og er kun veiledende, men vil være et svært nyttig beslutningsstøtteverktøy.

Store datamengder og modellsimulering

Data på klima, jordsmonn og kulturutvikling for potet/nypotet og korn (høst- og vårkorn) i de store landbruksregionene i Norge (Rogaland og Sørlandet, Østlandet, Innlandet og Trøndelag) er benyttet til å tilpasse grunnvannsmodellen MACRO-DB for norske forhold. Sammen med informasjon om sprøytepraksis for alle godkjente plantevernmidler i disse kulturene danner dette grunnlag for modellsimuleringer som viser om et plantevernmiddel kan lekke nedover i jorda og i så fall i hvilken konsentrasjon.

Disse konsentrasjonene er videre presentert i tabeller med fargekoder som angir grad av sannsynlighet for utlekking (se figur 2):

  • grønn tilsvarer liten sannsynlighet
  • oransje tilsvarer høy sannsynlighet for utlekking

Utlekkingstabellene inkluderer alle plantevernmidler godkjent i korn- og potetproduksjon og angir en fargekode for utlekking i 10 ulike jordtyper i 4 ulike dyrkingsregioner.

Alle tabellene for de ulike kulturene i de ulike regionene kan lastes ned som pdf-filer  nederst på denne siden.

En tabell med mer detaljer for alle jordtypene kan også lastes ned.

Spørsmål til tabellene kan stilles til Roger Holten  eller Randi Bolli. Kontaktinformasjon ligger nederst på denne siden.

Bilde2.png
Figur 1. Fargeskala for konsentrasjonsintervaller som indikerer sannsynligheten for utlekking av plantevernmidler i jord. 1 = liten sannsynlighet for utlekking (grønn), 2 = moderat sannsynlighet for utlekking (gul) og 3 = høy sannsynlighet for utlekking (oransje).
Bilde1.png
Figur 2. Utdrag av tabell som indikerer sannsynligheten for utlekking av plantevernmidler brukt i potet i 5 ulike jordtyper.

Detaljert beskrivelse av jordtyper

0.118 MB pdf

Østlandet  

Østlandet - Potet

0.1 MB pdf

Østlandet - vårkorn

0.107 MB pdf

Østlandet - høstkorn

0.108 MB pdf

Innlandet

Innlandet - potet

0.099 MB pdf

Innlandet - vårkorn

0.109 MB pdf

Innlandet - høstkorn

0.106 MB pdf

Sørlandet og Rogaland

Sørlandet og Rogaland - potet

0.099 MB pdf

Sørlandet og Rogaland - vårkorn

0.107 MB pdf

Sørlandet og Rogaland - høstkorn

0.107 MB pdf

Trøndelag

Trøndelag - potet

0.099 MB pdf

Trøndelag - vårkorn

0.107 MB pdf

Trøndelag - høstkorn

0.107 MB pdf

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Bønder i Norge mangler gode verktøy for å kunne vurdere om plantevernmidlene de kan bruke, vil kunne lekke til grunnvann under deres jord- og klimaforhold i deres region. I dette prosjektet er det søkt å lage brukervennlige tabeller som indikerer sannsynligheten for utlekking av plantevernmidler under ulike jord- og klimaforhold. Målsetningen er at man ved hjelp av tabellene kan finne det mest miljøvennlige alternativet blant de aktuelle plantevernmidlene bonden kan velge blant. Det er samlet inn store mengder data på klima, jordsmonn og kulturutvikling for potet/nypotet og korn (høst- og vårkorn) i de store landbruksregionene i Norge (Rogaland og Sørlandet, Østlandet, Innlandet og Trøndelag). Dataene er benyttet til å tilpasse grunnvannsmodellen MACRO-DB for norske forhold. Det er også samlet inn data på alle godkjente plantevernmidler i disse kulturene. Sammen danner dette basis for modellsimuleringer som gir en indikasjon på om et plantevernmiddel kan lekke til grunnvann og i så fall i hvilken konsentrasjon. Disse konsentrasjonene er videre presentert i utlekkingstabeller i form av fargekoder som indikerer sannsynligheten for utlekking. Utlekkingstabellene gir da en fargekode for hver av de ulike plantevernmidlene godkjent i de aktuelle kulturene for 10 ulike jordtyper i 4 ulike regioner. Disse utlekkingstabellene finnes i et eget vedlegg til denne rapporten.