Hopp til hovedinnholdet

Skogskader.no

Skogskader.no gir en løpende oversikt over forekomst av skogskader i Norge. Her kan du lese om mer enn 200 ulike skadetyper, se på kartfestete forekomster av skader og rapportere inn egne observasjoner.

Skogskader.no omfatter de vanligste skader forårsaket av insekter, sopper, klima, forurensing og næringsmangel. De fleste skadetypene er beskrevet med tekst og bilder. Forekomst, symptomer, biologi, årsaksforhold, skoglig betydning og mulige forvekslinger omtales. Registrerte skader vises på kart, og detaljerte rapportlister kan lastes ned. Du kan også rapportere inn egne skadeobservasjoner.

Skogskader.no bygger på tidligere systemer med skaderapporter tilbake til 1960-tallet. Skogskader.no inneholder nå flere tusen innsendte rapporter, deriblant skaderegistreringer fra skogovervåkingen og Landsskogtakseringen, samt digitaliserte rapporter fra NIBIOs skadearkiv. Alle kan rapportere inn skader: naturinteresserte privatpersoner, skogeiere, skogbrukssjefer og Fylkesmannens landbruksavdeling. NIBIO har det faglige ansvaret og kvalitetssikrer alle innsendte rapporter.